STROKOVNE NAGRADE S PODROČJA BALETNE UMETNOSTI

STROKOVNE NAGRADE LYDIE WISIAKOVE

za izjemne dosežke na področju baletne umetnosti v Sloveniji

PREJEMNIKI NAGRAD LYDIE WISIAKOVE 

Nagrade Lydie Wisiakove, ki jih Društvo baletnih umetnikov Slovenije kot krovna organizacija s področja slovenske baletne umetnosti vsakoletno podeljuje od leta 1997, predstavljajo najvišje strokovno priznanje za plesne dosežke s področja baletne umetnosti v Sloveniji. Društvo baletnih umetnikov Slovenije lahko vsako leto podeli eno nagrado Lydie Wisiakove za življenjsko delo in največ tri nagrade za posebne umetniške dosežke v obdobju zadnjih dveh let. Ob tem lahko podeli tudi posebna priznanja Društva baletnih umetnikov Slovenije plesalkam ali plesalcem, ki so s svojimi baletnimi dejanji opozorili nase. Številne nagrade za umetniške dosežke s področja slovenske baletne umetnosti, podeljene od leta 1997 do danes, dokazujejo, da slovenski balet s svojimi interpreti tako ljubiteljem kot poznavalcem baletne umetnosti ponuja visoko bero umetniških zadovoljstev in raznolikosti.                                                                                        

STROKOVNE NAGRADE PIE IN PINA MLAKARJA

za izjemne koreografske stvaritve na področju baletne umetnosti v Sloveniji

PREJEMNIKI NAGRAD PIE IN PINA MLAKARJA

Nagrada Pie in Pina Mlakarja je najvišje strokovno priznanje za področje baletne koreografije v Republiki Sloveniji. Nagrada, ki se podeljuje trienalno, je bila ustanovljena in prvič podeljena leta 2007. Društvo baletnih umetnikov Slovenije lahko vsako tretje leto podeli eno nagrado Pie in Pina Mlakarja, bodisi za življenjsko delo ali za izjemne dosežke na področju baletne koreografije v obdobju zadnjih treh let. V nesmrtno zakladnico slovenske koreografske zapuščine so se z nagrado Pie in Pina Mlakarja do sedaj zapisali štitje eminentni koreografi.

POSEBNE NAGRADE IN PRIZNANJA DBUS

za pomembna dejanja na področju baletne umetnosti v Sloveniji

PREJEMNIKI POSEBNIH NAGRAD IN PRIZNANJ DBUS

Poleg nagrad Lydie Wisiakove ter nagrad Pie in Pina Mlakarja, lahko komisija za podeljevanje strokovnih nagrad odloči o podelitvi posebnih nagrad in priznanj Društva baletnih umetnikov Slovenije, in sicer za izjemna dejanja, s katerimi so posamezniki opozorili nase ali za izjemna dejanja, ki bistveno vplivajo na pozitivni razvoj slovenske baletne umetnosti ter njeno promocijo v slovenskem ali mednarodnem kulturo-umetniškem prostoru.