OK

Mednarodno baletno tekmovanje TUTU

Baletna tekmovanja v svetu beležijo nekajdesetletno tradicijo, v našem prostoru je bilo prvo organizirano v letu 1993. Glede na dejstvo, da je balet v svojem bistvu povezan z glasbo, je bila logična umestitev  v krovno organizacijo TEMSIG. Nekaj jih je bilo izvedenih skupaj z Društvom baletnih umetnikov Slovenije (v nadaljevanju DBUS).

Že od samega začetka so bile želje izpeljati tekmovanje ne le solistov, pač pa tudi v skupinah, kakor tudi tako imenovanih ljubiteljskih oz. baletnih šol in oddelkov z osnovnim programom. Predvsem z vidika majhnosti našega prostora in omejenega števila res talentiranih mladih plesalcev bi množičnost dogodka nedvomno izpostavila izvrstne bodoče slovenske, morda celo svetovne soliste. Tako obliko tekmovanja že dolgo negujejo na Dunaju, pri nas pa v okviru obstoječega programa to ni bilo mogoče. S skupinskimi koreografijami se institucije sicer lahko predstavijo na vsakoletni reviji klasično baletnih šol in društev  v okviru DBUS, vendar ne tekmovalno.

TUTU že drugo leto uveljavlja kategorije prav za to vrsto preizkušnje. Obarvanost kategorij je le poudarek raznolikosti ne le formalnega ustroja tekmovanja, temveč tudi raznovrstnosti znanja in sposobnosti kandidatov.

DBUS se je v TUTUju odločil uvesti smiselno prepoznavnost ocenjevanja kot ga poznajo na tujih tekmovanjih, kjer član žirije izoblikuje celovito mnenje o posameznem tekmovalcu na ocenjevalnem listu, torej bo jasno razvidno, kako ga je ocenil. Mentorji oz. pedagogi  imajo možnost vpogleda v te ocene.

Ob vse večjih zahtevah kvalitete znanja šolajočih se plesalcev v svetu, je dodatna možnost pokazati svoje znanje skoraj nuja in prav TUTU je vmesni člen. Na poletnih šolah udeleženci pri tujih učiteljih iščejo možnosti in informacije o sodelovanju na mednarodnih tekmovanjih. Gre za potrjevanje osvojenega znanja, TUTU kot tekmovanje nudi dodatno preizkušnjo za mlade ljudi, saj sicer dobijo priložnost stopiti na oder le enkrat, morda dvakrat na leto. Šolajo pa se za nastopanje na odrih, pa ne le domačih. S tem si krepijo samozavest, z več preizkušnjami zori tako  tehnika kot umetniška zrelost in vrednost plesalca. Prav zato je tudi nabor variacij v razpisu zastavljen tako, da vsakdo najde primerno svojemu znanju in aspiracijam.

V žirijo so povabljeni mednarodno uveljavljeni profesorji in baletni umetniki.. DBUS je v zadnjih letih mednarodne povezave bogatil z organizacijo gala koncertov, tudi Gaudeamus in razširil mrežo sodelovanja po Evropi, s čemer se odpira večji izbor članov žirije. Mednarodna tekmovanja po svetu, ki imajo večje finančne možnosti, povabijo veliko večje število članov žirije, zato je želja TUTUja, da bi s tem nadgradili znanje in poglede na balet.

DBUS je z imenom TUTU želel povedati, da gre za balet, s TUTUjem želi povezati slovenski baletni prostor, šole, gledališča v enovito telo, ki se navzven lahko ponaša le s kvaliteto in ponosno nosi ime slovenskega baleta.

 

TEKMOVANJE KOREOGRAFSKIH MINIATUR

Društvo baletnih umetnikov Slovenije je leta 2014 organiziralo 1. slovensko tekmovanje koreografskih miniatur z namenom promocije baleta in plesa, njunih vrednotenj v najširšem smislu, odkrivanja domačih koreografskih potencialov, spodbujanja njihovega razvoja in razvoja kvalitete s področja koreografije ter upoznavanja širšega kroga populacije s trenutnim stanjem in trendi na področju koreografije. Z letom 2019 je tekmovanje koreografskih miniatur postalo mednarodno.

Kriteriji tekmovanja koreografskih miniatur sledijo

–  originalnosti in inovativnosti koreografskega izraza

–  inventivnemu koriščenju prostora, glasbe in ostalih scenskih elementov

–  stilni izenačenosti

–  visokemu nivoju intepretacije in izvedbe.

Tekmovanje koreografskih miniatur se izvaja v okviru baletnega tekmovanja TUTU.