OK

O Društvu baletnih umetnikov Slovenije

O Društvu baletnih umetnikov Slovenije (DBUS)

Društvo baletnih umetnikov Slovenije (DBUS) je edino društvo s področja profesionalne baletne umetnosti na slovenskem in deluje kot društvo v javnem interesu. Koncem maja 2003 je novoizvoljeno vodstvo z analizo stanja ugotovilo, da je ob poplavi vsakršnega plesa v Sloveniji baletna umetnost, zaprta v kletki naših dveh operno-baletnih hiš in majhnim številom ponovljenih predstav postala enklava za relativno majhno število gledalcev – ljubiteljev. Dokaj nedostojna pozicija z ozirom na 400 letno tradicijo baletne umetnosti, do katere čutimo polno odgovornost. Sledil je sklep: odločno, zahtevno in s profesionalno kvaliteto v širši kulturni prostor.

Kratek opis razvoja DBUS

DBUS je bil ustanovljen kmalu po 2. svetovni vojni, tedaj še v okviru tedanje Jugoslavije in je odločujeoče vplivalo na delo in življenje nadaljnjih generacij baletnih umetnikov. Med drugim je utemeljilo in izposlovalo sklep o priznanju benificirane delovne dobe baletnih plesalcev. V kasnejših letih je delovanje društva počasi zamiralo in bolj ali manj vegetiralo, dokler se leta 2000 ni dogodil preobrat in je DBUS ponovno oživljeno pričelo s polnim delovanjem, ki kulminira v sedanjem času, ko je DBUS postalo prepoznavni pravni subjekt naše družbe, enakovreden sogovornik organov vodenja in upravljanja in pomemben promotor baletne umetnosti, še posebaj domače, slovenske.

Kratek opis vodstva DBUS

Operativno vodstvo DBUS predstavlja 9-članski Izvršni odbor, ki ga polovično sestavljajo predstavniki ljubljanske in mariborske regije ter predsednik, ki je zaradi sedeža DBUS praviloma iz Ljubljane. V mandatu 2018 – 2021 mesto predsednika zaseda baletni umetnik Tomaž Rode, podpredsednik je solist baleta SNG Maribor, Matjaž Marin, tajnica Ana Trojnar, blagajničarka Sonja Kerin Krek, člani pa Bojana Hinteregger, Mirjana Šrot, Urša Vidmar, Vojko Vidmar in Anton Bogov.

Organi DBUS

Kot omenjeno, levji delež delovanja DBUS nosi Izvršni odbor, s tem da je najvišji odbor društva letni Občni zbor članov, ki vsaka štiri leta izvede volitve v vse svoje organe. DBUS ima še Nadzorni odbor, ki vsako leto pregleda finančno poslovanje, Disciplinsko komisijo in Komisiji za nagrade in priznanja (Komisija za nagrade Lydie Wisiakove & Komisija za nagrade Pie in Pina Mlakarja).

Kratek pregled dejavnosti DBUS

Leta 2003 je društvo, zavedajoč se neprijaznega položaja baletne umetnosti v našem kulturnem prostoru, pričelo z intenzivnejšim delovanjem.

V skrbi za desetletja popolnoma zanemarjeno področje vzgoje mladih koreografskih moči smo pričeli z našimi vsakoletnimi Gala večeri novih baletnih koreografij na slovensko glasbo, ki so postali med gledalci izjemno priljubljena baletna prireditev, ki jo prenašamo širom po Sloveniji, kjerkoli smo dobrodošli.

Leta 2003 smo tedanje glasilo “Društvene novice” preimenovali v hipno prepoznavno revijo “Balet”, ga do danes oblikovno in vsebinsko močno izboljšali in obogatili, naklado dvignili za 1000%, in ga plasiramo v vse pore naše družbe.

V skladu s stoletno tradicijo baletne in z njo povezane glasbene ustvarjalnosti na slovenskem smo se intenzivno pričeli povezovati z Društvom slovenskih skladateljev, Glasbeno mladino Slovenije, kulturnimi ustanovami in društvi in posamezniki z baletnega, plesnega, glasbenega in drugih področij, predvsem pa z obema javnima zavodoma, v katerih delujeta slovenska profesionalna baletna ansambla, SNG Opera in balet Ljubljana in SNG Maribor.
Izrednega pomena predstavlja tudi povezovanje s televizijskim medijem, konkretno z Uredništvom za resno glasbo in balet TVS, ki našo dostopnost najširšemu krogu zainteresiranih v Sloveniji in zamejstvu množi v desettisoče …

Z našimi tradicionalnimi baletnimi koncerti za odraslebaletnimi koncerti za šole, priložnostnimi nastopi ter učnimi urami o baletu širom Slovenije oživljamo prakso informiranja in animiranja otrok v njihovem zgodnjem življenjskem obdobju o baletni umetnosti in tako povečujemo možnosti za njihov razvoj v smeri baletnih umetnikov, naših bodočih gledalcev ali samo ljubiteljev …
Vsako leto podeljujemo strokovne nagrade za življenjsko delo ter za posebne dosežke na področju baletne umetnosti, poimenovane po baletni plesalki in pedagoginji Lydiji Wisiakovi, vsako tretje leto pa strokovno nagrado Pie in Pina Mlakarja, za izredne dosežke na področju baletne koreografije. Obe nagradi predstavljata najvišje strokovno priznanje s področja baletne umetnosti pri nas.

Predvsem v zadnjih letih je društvo močno razširilo ponudbo svojih programov. Poleg prej omenjenih dogodkov, od leta 2010 v Slovenski kulturni prostor vsako leto »ponese« več celovečernih baletnih projektov.

S premiero skrajšane verzije priljubljenega celovečernega baleta Navihanka, leta 2010, je društvo pričelo izvajati celovečerne baletne predstave, z njimi pa odpirati nove in še bolj zanimive razsežnosti, s katerimi poskuša najmlajšim in vsem, ki imajo radi balet še bolj približati baletno umetnost ter jo narediti kar se da zanimivo. Tako so do danes nastale realizacije baletnih predstav Carmen, Ratatouille, Božični večer, Dama s kamelijami in drugih.

Vsakoletno po različnih slovenskih krajih postavimo na ogled več razstav o slovenskem baletu ter osebnostih, ki so pomembno oblikovale razvoj in zgodovino Slovenske baletne umetnosti.

Z vse številnejšimi mednarodnimi projekti, med katerimi sta sedaj že uveljavljena Mednarodni Gala baletni koncert, ki združi vidne in uveljavljene plesalce iz celega sveta in Gaudeamus gala, na katerem se predstavijo najvidnejši diplomanti številnih evropskih baletnih šol in akademij, vse bolj širimo vedenje o slovenski baletni umetnosti tudi izven naših meja.

Junija 2014 smo dosedanjo prakso razpisov za oblikovanje novih koreografij na slovensko glasbo spremenili v izbor najboljših koreografij, nagrajenih v okviru Slovenskega tekmovanja koreografskih miniatur, ki smo ga realizirali še v letih 2016 in 2017. V avgustu 2014 smo prvič organizirali Mednarodni poletni baletni seminar DANCS-PIRAN, ki ga od tedaj izvajamo vsakoletno.

V sredini leta 2014 se je društvo prijavilo in bilo izbrano na razpisu Evropskih socialnih skladov, Karierne perspektive II in ustanovilo Mladi slovenski balet, ki je deloval do konca leta 2015. Žal razpisa za nadaljevanje zaposlovanja mladih slovenskih baletnih plesalcev po koncu leta 2015 ni bilo več, DBUS pa navkljub težki finančni situaciji v državi vseeno po najboljših močeh nudi nove možnosti mladim.

Istega leta je bil na pobudo DBUS občinstvu prvič predstavljen Poletni festival Piran, ki v svojem 14 dnevnem trajanju ob nekaterih glasbenih dogodkih postavi na ogled tudi vrsto baletnih predstav. Poletni festival Piran od tedaj poteka vsako leto.

V letu 2016 smo na željo slovenskih baletnih šol prvič izvedli Slovensko baletno tekmovanje TUTU, ki je konkuriralo državnemu baletnemu tekmovanju Temsig, ki ne nudi vsem učencem slovenskih baletnih šol enakih možnosti.

Z namenom zagotovitve delovanja profesionalnih baletnih plesalcev in mladih, še šolajočih se baletnih plesalcev v času počitnic in dopustov, jih od leta 2016 vključujemo v baletne predstave, ki jih DBUS izvaja v okviru Poletnega festivala Piran, v zameno pa izbranim mladim baletnim plesalcem in zainteresiranim profesionalnim baletnim plesalcem podarimo udejstvovanje na Mednarodnem poletnem baletnem seminarju Dancs-Piran.

Sprejemamo tudi izzive projektov, v katerih smo zaželjeni, ki se pojavijo med letom in niso v naših letnih programih.

Aktivni smo v naporih za izboljšanje položaja baletnih umetnikov, ki so zaradi specifike svojega dela včasih neprimerljivi z delavci v drugih poklicih, ki jih oblikovalci zakonov iz administrativnih krogov ne morejo poznati in zato ne razumeti.

Vedno smo na razpolago tudi za informacije, pomoč, nasvete in priporočila našim članom in vsem zainteresiranim.