OK

Slovenski spletni baletni portal BALET med VRSTICAMI

V letu 2019 je DBUS odprlo novo spletno stran BALETNIPORTAL.SI, na kateri od tedaj dalje objavlja spletne edicije baletnih novic, kritik, strokovnih člankov itd. s celotnega področja baletne umetnosti v Sloveniji.

Nova spletna stran z imenom BALET med VRSTICAMI, dostopna na povezavi www.baletniportal.si je Spletna platforma, na kateri si lahko preberete kritike baletnih predstav, razne strokovne članke, najave baletnih dogodkov in več.

S spletno stranjo baletniportal.si se vzpostavlja prostor ne le zgolj za nujno vrednotenje baletnih uprizoritev, temveč tudi za prepotrebno refleksijo baletne umetnosti v času in prostoru. Nobena umetniška zvrst ne vznikne sama na sebi, pač pa se na družbo, v kateri nastaja, odziva ali pa predvideva njene premike. Tako tudi baletna umetnost – kljub arhaičnosti in tendenci k poustvarjanju – vendarle zaznava tudi sedanjost, jo vnaša v svoj vokabular in poskuša najti nove odvode baletnega koda. Vse to se bomo trudili razbirati, posvečali se bomo tako analizi zgodovinskih premikov kot tudi zaznavi sodobnih fenomenov. Zaenkrat zaganjamo pilotsko verzijo, ki jo bomo še dopolnjevali z vsebinami. Sčasoma bomo poskušali pridobiti tudi večje število piscev, da bomo lahko vstopili v baletno umetnost z različnih perspektiv.

Spletna stran ali platforma BALET med VRSTICAMI je nastala na podlagi potrebe po podatkovni bazi, ki nudi vpogled v celotno baletno dogajanje na slovenskih tleh, pa tudi zaradi pomanjkanja strokovnih baletnih tekstov, baletne kritike itd. v našem kulturnem prostoru. 

BALET med VRSTICAMI objavlja izvirna avtorska besedila – kritike, eseje in strokovna mnenja – o baletnih predstavah, ki v povezavi s celovitim baletnim dogajanjem v slovenskem kulturnem prostoru ustvarjajo pregledno in dostopno bazo podatkov, vezanih na balet. Na spletni strani se nahaja tudi NOVIČNIK, ki daje vpogled v aktualno dogajanje in v seznam baletnih predstav pri nas. Platforma bo v prihodnje nadgrajena z objavami intervjujev z uglednimi domačimi in gostujočimi plesnimi umetniki, s seznamom strokovne literature, nudila pa bo tudi oglede krajših videoposnetkov.

Prepričani smo, da se bo platforma BALET med VRSTICAMI kar najbolje odzivala na potrebe stroke, kot tudi drugih poznavalcev in ljubiteljev baletne umetnosti.