OK

Organi in komisije Društva baletnih umetnikov Slovenije

Operativno vodstvo DBUS predstavlja 9-članski Izvršni odbor, ki ga polovično sestavljajo predstavniki ljubljanske in mariborske regije ter predsednik, ki je zaradi sedeža DBUS praviloma iz Ljubljane. Levji delež delovanja DBUS nosita predsednik in Izvršni odbor, najvišji odbor društva je letni Občni zbor članov, ki vsaka štiri leta izvede volitve v vse svoje organe. DBUS ima še Nadzorni odbor, ki vsako leto pregleda finančno poslovanje, Disciplinsko komisijo in Komisiji za nagrade in priznanja (Komisija za nagrade Lydie Wisiakove & Komisija za nagrade Pie in Pina Mlakarja). 

Občni zbor DBUS

Občni zbor je najvišji organ Društva baletnih umetnikov Slovenije. Sestavljajo ga vsi člani društva, kompetence posameznih članov pa z ozirom na kategorije članstva ureja Statut DBUS.

Predsednik in podpredsednik DBUS

OK

TOMAŽ RODE

PREDSEDNIK

OK

MATJAŽ MARIN

PODPREDSEDNIK

Izvršni odbor DBUS

OK

TOMAŽ RODE

PREDSEDNIK

OK

MATJAŽ MARIN

PODPREDSEDNIK

OK

Mirjana Šrot

TAJNICA

URŠA VIDMAR

BLAGAJNIČARKA

OK

BOJANA HINTEREGGER

ČLANICA

DANICA DOLINAR

ČLANICA

NATAŠA BERCE

ČLANICA

VOJKO VIDMAR

ČLAN

ANTON BOGOV

ČLAN

TOMAŽ GOLUB

ČLAN

FILIP JURIČ

ČLAN

Nadzorni odbor DBUS

JERNEJ KALAN

PREDSEDNIK

Darja Sebastian

ČLANICA

OLESJA HARTMANN

ČLANICA

Disciplinska komisija DBUS

ANA TROJNAR

SINIŠA BUKINAC

Komisija za nagrade Lydie Wisiakove

MATJAŽ MARIN

PREDSEDNIK

Imenovanje: DBUS

ALENKA RIBIČ

ČLANICA

Imenovana s strani SNG Maribor

VALENTINA TURCU

ČLANICA

Imenovanje: DBUS

JANEZ MEJAČ

ČLAN

Imenovanje: DBUS

EDVARD DEŽMAN

ČLAN

Imenovanje: DBUS

PETAR ĐORČEVSKI

ČLAN

Imenovanje: SNG Opera in balet Ljubljana

TOMAŽ RODE

ČLAN

Imenovanje: DBUS

Komisija za nagrade Pie in Pina Mlakar

MATJAŽ MARIN

PREDSEDNIK

Imenovanje: DBUS

ALENKA RIBIČ

ČLANICA

Imenovana s strani SNG Maribor

VALENTINA TURCU

ČLANICA

Imenovanje: DBUS

JANEZ MEJAČ

ČLAN

Imenovanje: DBUS

EDVARD DEŽMAN

ČLAN

Imenovanje: DBUS

PETAR ĐORČEVSKI

ČLAN

Imenovanje: SNG Opera in balet Ljubljana

TOMAŽ RODE

ČLAN

Imenovanje: DBUS

Častni predsednik DBUS

OK

DR. Henrik Neubauer

ČASTNI PREDSEDNIK