OK

Učne ure o baletu

  Celovečerne baletne predstave:

  Baletne predstave za otroke in mladino:

  Baletni koncerti:

  Se zanimate za izvedbo? Vprašajte nas!

Učne ure o baletu za vse starosti:

UČNE URE O BALETU ZA VVZ

Namen programa je seznaniti otroke z baletom in vzbuditi zanimanje zanj, predstaviti osnovni pojem baletne umetnosti in seznaniti otroke z njenim širokim pojmovanjem oziroma različnimi plesnimi zvrstmi na zanimiv, njihovim letom primeren način.

Naslov:

Predstavitev baleta za otroke VVZ: »Baletna urica z baletnimi plesalci«

Kratka opredelitev programa:

Učne ure o baletu postajajo med mlado populacijo izjemno priljubljena oblika spoznavanja baletne umetnosti. Po ustaljeni praksi v praktični in besedni obliki na kratko predstavljamo razvoj baleta, »magične« špic copate in baletna krilca, nekaj malega o vsakodnevnih treningih in končnem cilju – predstavi. To predstavimo v kratkih odlomkih iz določenega klasičnega baleta po eni od pravljičnih vsebin (Pepelka, Trnuljčica ali Labodje jezero) v pravih kostumih. Otrokom poleg opisanega predstavimo na kratek in zanimiv način širšo razvojno zgodovino baleta, pri kateri ob strokovni razlagi prikažemo posamezne zgodovinske plese, odlomke iz klasičnih, romantičnih in neoklasičnih baletov ter sodobno koreografijo. Vsakokrat presodimo tudi, ali je umestna krajša animacija in sodelovanje. Program vsakokrat prilagajamo starostni dobi gledalcev.  

Primerno za: vse otroke od 4. do 6. leta leta starosti

Čas trajanja:

45 minut

Kje:

Program izvajamo v Kulturnih domovih širom Slovenije in v VVZ.

 

Cena programa:

500 eur neto če je predstava v VVZ oziroma po dogovoru ali odvisno od števila sedežev v dvorani (1 – 2 eur)

Kontaktni podatki:

e-naslov: [email protected]

Uradne ure po telefonu vsak dan od 9:00 – 14:00

UČNE URE O BALETU ZA OSNOVNE ŠOLE

Namen programa je seznaniti mlado generacijo z baletom in vzbuditi zanimanje zanj, podati osnovno izobrazbo o baletni umetnosti in seznaniti učence z njenim širokim pojmovanjem oziroma različnimi plesnimi zvrstmi.   

Projekt: 

a.) in a1.) Učna ura o baletu – Balet od začetkov do danes

b.) in b1.) Različne baletne zvrsti – Mali baletni koncert

Kratka opredelitev programa:                                              

a.) in a1.)

Namen je seznaniti mlado generacijo z baletom in vzbuditi zanimanje zanj, porušiti neresnične tabuje o baletu, kot recimo to, da je balet samo za deklice. Gledalcem ustrezno predstavimo tudi poklic baletnega plesalca. Predstavitev prikazuje balet kot nekaj sodobnega, saj se ta zvrst umetnosti, ki je stara že nekaj stoletij konstantno spreminja in prilagaja potrebam novega časa, s tem pa tudi zahtevam občinstva. Balet se predstavi na dva načina. Prvim, neposredno s plesalci in plesom v živo, in drugim z uporabo avdio-vizualnih sredstev za   dinamično in zanimivo predstavitev baletne zgodovine. Mlade gledalce v svet baleta popeljeta eden ali dva voditelja, moški in ženska, oba profesionalna baletna plesalca, ob njiju pa s plesnimi točkami baletni plesalci bodisi iz Ljubljane ali Maribora (odvisno od kraja izvedbe). Ob predstavitvi z govorom in plesom se trudimo tudi za vzpostavitev dobre interakcije z mladim občinstvom. Ob koncu lahko tako gledalci ob naši pomoči še sami poizkusijo izvesti kakšen baletni korak. Program vsebuje štiri osnovne cikle: nastanek baleta in stilni ples, klasični in romantični balet; karakterni plesi, sodobni ali moderni balet.

b.) in b.1)

Učna ura o baletu prikazuje učencem višjih razredov Osnovne šole način snovanja baletnega koncerta, na katerem bodo natopili baletni plesalci s točkami  različnih baletnih in plesnih stilov. Prvi del je tako namenjen prikazu študija posameznih točk in razlagi različnih stilov v delovnih oblekah (karakterni ples, stilni ples, klasični balet in moderni oziroma sodobni balet), srednji del pripravi na uprizoritev in tretji del mali baletni koncert v kostumih. Učence popeljemo tudi skozi izobraževanje baletnega plesalca in predstavimo njegov delovni vsakdan v profesionalnem baletnem ansamblu. 

Program je primeren za

a.) in a1.) učenci OŠ od 1. do 4. razreda

b.) in b1.) učenci OŠ od 5. do 9. razreda

Čas trajanja:

a.) 45 minut; a1.) razširjen program 90 minut

b.) 60 minut; b1.) razširjeni program 90 minut

Kje:  

na Osnovni šoli v telovadnici ali primernem prostoru, ki omogoča prostor za predstavitev v velikosti najmanj 7 x 7 metrov.

V gledališki dvorani z odrom najmanj 7 x 7 metrov, če je možen dogovor za termin  

Cena izvedbe programa:

a.) cena programa 600 eur neto če je predstava na šoli oziroma po dogovoru odvisno od števila sedežev v dvorani (2 – 5 eur)

a1.) cena programa 750 eur neto če je predstava na šoli oziroma po dogovoru odvisno od števila sedežev v dvorani (3 – 6 eur)

b.) cena programa 750 eur neto če je predstava na šoli oziroma  po dogovoru odvisno od števila sedežev v dvorani (2 – 7 eur)

b1.) cena programa 900 eur neto če je predstava na šoli oziroma po dogovoru odvisno od števila sedežev v dvorani (2 – 7 eur)

Kontaktni podatki:

e-naslov: [email protected]

Uradne ure po telefonu vsak dan od 9:00 – 12:00

UČNE URE O BALETU ZA SREDNJE ŠOLE

PROGRAM 1

Namen programa:

Namen programa je seznaniti mlado generacijo z baletom in vzbuditi zanimanje zanj, podati osnovno izobrazbo o baletni umetnosti in njenim širokim pojmovanjem oziroma različnimi plesnimi zvrstmi.   

Naslov dejavnosti/projekta: 

Baletni workshop – kako nastane baletna predstava

Kratka opredelitev programa: 

Namen je seznaniti mlado generacijo z baletom in vzbuditi zanimanje zanj. Gledalcem ustrezno predstavimo tudi poklic baletnega plesalca. Predstavitev prikazuje balet kot nekaj sodobnega, saj se ta zvrst umetnosti, ki je stara že nekaj stoletij konstantno spreminja in prilagaja potrebam novega časa, s tem pa tudi zahtevam občinstva. Balet se predstavi na dva načina. Prvim, neposredno s plesalci in plesom v živo, in drugim z uporabo avdio-vizualnih sredstev za dinamično in zanimivo predstavitev baletne zgodovine. Gledalce v svet baleta popeljeta dva voditelja, moški in ženska, oba profesionalna baletna plesalca, ob njiju pa s plesnimi točkami baletni plesalci bodisi iz Ljubljane ali Maribora (odvisno od kraja izvedbe). V prvem delu ob predstavitvi z govorom in plesom dijakom prikažemo način nastajanja baletne predstave z odlomki iz nje, v drugem delu pa odrsko izvedbo v kostumih. Program vsebuje tri osnovne cikle: predtsvitev baletne umetnosti, nastajanje baletne predstave in kratka baletna predstava – baletni koncert.

Primerno za dijake gimnazij in srednjih šol

Čas trajanja: 

90 minut

Kje: 

na Srednji šoli v telovadnici ali primernem prostoru, ki omogoča prostor za predstavitev v velikosti najmanj 7 x 7 metrov.

V gledališki dvorani z odrom najmanj 7 x 7 metrov, če je možen dogovor za termin.

Cena programa:

750 eur neto če je predstava na šoli oziroma po dogovoru odvisno od števila sedežev v dvorani.

 

PROGRAM 2

UČNA URA O BALETU

BALET OD ZAČETKOV DO DANES IN OPCIONALNO BALETNA PREDSTAVA ALI BALETNI KONCERT

Trajanje programa: cca. 120 minut

UVOD

Pozdrav občinstvu in predstavitev.
Mediator popelje občinstvo skupaj z baletnimi plesalci v čarobni svet baleta, kjer bodo izvedeli in videli:

 • Kako se je balet začel, kako se je razvijal in kakšne plesne zvrsti so še povezane z njim 
 • Kako se baletni plesalec šola in kakšen je delovni dan baletnega plesalca 
 • Krajši odmor 
 • Kako nastane baletna predstava in kako se baletni plesalci pripravljajo na predstavo.

Pogledali si bomo tudi, kako lahko s pomočjo baleta tudi izražamo svoje občutke.
V prvem in drugem delu programa mediator slikovno predstavi vsebino, v dogajanje pa aktivno vključi tudi mlado občinstvo. Postavlja vprašanja, otroke vabi na oder, da se poizkusijo v izvedbi posameznega baletnega koraka.

Kratki vsebinski zapis posameznega sklopa:

KAJ JE TO BALET IN KAKO JE BALET NASTAL?

Moderator predstavi posamezne razvojne smernice:

Kaj je to balet?

Balet je izvedba umetniških plesov z glasbeno spremljavo. Beseda balet izvirno izhaja iz italijanske besede ballo, kar pomeni ples.

Kje lahko iščemo začetke baleta?

 • francoski in italijanski dvori (predstavitev starinskega plesa);
 • mitološka tematika (predstavitev plesa z mitološko vsebino);
 • ples kot gledališka zvrst – francoski kralj Henrik II in njegov sin Henrik III;
 • začetki baleta in Ludvig XIV – Sončni kralj;
 • prvi poklicni baletni plesalci na francoskem dvoru;
 • ali so dekleta na začetku sploh plesala?;
 • krajšanje dolžine baletnega kostima odredi posamezna baletna obdobja;
 • baletni plesalec ni le plesalec ampak tudi igralec – pantomima (Jean-Georges Noverre);
 • dekleta se povzpnejo na konice prstov
 • romantični balet in najpomembnejši baleti obdobja (odlomek iz baleta Giselle);
 • iz Francije v Rusijo in klasični balet – 19. stoletje – Petipa, Fokine, Diaghilev… (baletni odlomek);
 • 20. stoletje – rojstvo novih baletnih tehnik – razvoj baleta v Sloveniji
 • znameniti baletni plesalci

DELOVNI DAN BALETNEGA PLESALCA

Baletne vaje:

Delovni dan baletnega plesalca se prične z baletnim treningom , zaporedjem posebnih plesnih vaj, ki pomagajo, da se baletni plesalci segrejejo in povadijo korake, ki jih pozneje izvajajo v različnih kombinacijah na odru.

Prikaz baletnega treninga z baletnimi plesalci:

 • PLIE,
 • BATTEMENT TONDU
 • JETE
 • ROND DE JOMBE
 • FONDUE
 • GRAND BATTEMENT
 • ADAGIO
 • PIRUETTES
 • SKOKI
 • VALSE

Po vsakodnevnem treningu sledijo vaje za baletne predstave.

KAKO NASTANE BALETNA PREDSTAVA

Nastajanje baletne predstave:

 • Učenje koreografije in povezava le te z glasbo – štetje Kaj je koreografija in kaj je koreograf? (odlomek – prikaz postavljanja baleta – pas de deux)
 • Vsebinska pripoved zgodbe s pantomimo – balet in čustva
 • Kako potekajo vaje za baletno predstavo, potem ko je koreografija že postavljena (Prikaz)
 • Scena in kostumi
 • Odrske vaje, glavna vaja in generalka

OPCIONALNO: IZVEDBA BALETNE PREDSTAVE ALI BALETNEGA KONCERTA V DOGOVORU Z VAMI

Cena:

 • po dogovoru