OK

RAZPIS ZA PRIJAVO KANDIDATUR ZA STROKOVNE NAGRADE PIE IN PINA MLAKARJA V LETU 2022

DBUS – Društvo baletnih umetnikov Slovenije

Župančičeva 1

1000 Ljubljana

Slovenija

Datum: 9. februar 2022

 

RAZPIS ZA PRIJAVO KANDIDATUR ZA STROKOVNE NAGRADE PIE IN PINA MLAKARJA V LETU 2022

 

BESEDILO RAZPISA

1.

Izvršni odbor Društva baletnih umetnikov Slovenije skladno s Pravilnikom o podeljevanju strokovnih nagrad DBUS – Strokovne nagrade Pie in Pina Mlakarja, objavlja razpis za prijavo kandidatur za prejemnike strokovnih nagrad Pie in Pina Mlakarja, ki bodo podeljene v letu 2022, in sicer:

 • za strokovno nagrado Pia in Pino Mlakar za življenjsko delo na področju baletne koreografije
 • za strokovno nagrado Pia in Pino Mlakar za izjemno koreografsko stvaritev oziroma izjemne koreografske stvaritve v obdobju zadnjega koledarskega leta ozirmna v obdobju največ zadnjih treh let.

2.

Predlagatelji so lahko fizične in pravne osebe.

3.

Kandidati za strokovno nagrado Pie in Pina Mlakarja za življenjsko delo na področju baletne koreografije so baletni umetniki s slovenskim državljanstvom, ki so na področju baletne koreografije v Sloveniji aktivno delovali najmanj 20 let oziroma baletni umetniki, ki so na področju baletne koreografije v Sloveniji aktivno deloval najmanj 20 let in katerega vsaj en prednik je oziroma je bil državljan republike Slovenije, pred letom 1990 pa Slovenec v SFRJ.

4.

Kandidati za strokovno nagrado Pie in Pina Mlakarja za izjemno koreografsko stvaritev oziroma izjemne koreografske stvaritve v obdobju zadnjega koledarskega leta oziroma v obdobju največ zadnjih treh let so baletni umetniki, ki so v zadnjem tri letnem obdobju ustvarili eno ali več koreografskih stvaritev izredne umetniške vrednosti, ki se potencialno lahko za vselej zapiše v zakladnico slovenske baletne umetnosti  oziroma baletni umetniki slovenske narodnosti, ki so v tujini posebej vidno in odmevno zastopali slovensko baletno umetnost na področju baletne koreografije in so s svojim koreografskim delom izredne umetniške vrednosti oziroma koreografskimi deli izredne umetniške vrednosti v veliki meri pripomogel k prepoznavnosti slovenske baletne umetnosti izven meja.

5.

Komisija za strokovne nagrade Pie in Pina Mlakarja bo na podlagi prispelih predlogov odločala o podelitvi:

 • ene nagrade Pie in Pina Mlakarja za življenjsko delo

in/ali

 • ene nagrade Pie in Pina Mlakarja za izjemno koreografsko stvaritev oziroma izjemne koreografske stvaritve.

6.

Predlogi morajo vsebovati:

 1. podatke o kandidaturi in kandidatu,
 2. podrobno utemeljitev o izjemnosti predlaganega dosežka oziroma dosežkov, ki temelji/jo na naslednjih dejstvih:

a.) za nagrado Pie in Pina Mlakarja za življenjsko delo:

 • da se je v svojem vseživljenjskem delovanju na področju baletne koreografije s svojimi deli za vselej zapisal v zgodovino slovenske baletne umetnosti,
 • da koreografske stvaritve imajo vsebinsko in dramaturško izpeljane izpovedi, ki niso le tehnično virtuozne oziroma gibno abstraktne stvaritve;
 • da koreografske stvaritve dokazujejo uporabo lastnega koreografskega jezika, ki je tekoč (torej ne pozerski), muzikalen, ritmično precizen in mnogoličen, torej ne le omejen na ponavljajoč se simetričen repertoar podobnih korakov;
 • da je koreograf v koreografskih stvaritvah uporabljal vsebini pogojen poljuben pa tudi mešan stil (klasičen, moderen, karakteren, folkloren itd.) , vendar pa njegove koreografije še posebej pri mešanem stilu kažejo enotnost koreografskega jezika.

b.) za nagrado Pie in Pina Mlakarja za izjemno koreografsko stvaritev oziroma izjemne koreografske stvaritve:

 • da koreografska stvaritev ima oziroma da koreografske stvaritve imajo vsebinsko in dramaturško izpeljane izpovedi, ki niso le tehnično virtuozne oziroma gibno abstraktne stvaritve;
 • da koreografska stvaritev dokazuje oziroma da koreografske stvaritve dokazujejo uporabo lastnega koreografskega jezika, ki je tekoč (torej ne pozerski), muzikalen, ritmično precizen in mnogoličen, torej ne le omejen na ponavljajoč se simetričen repertoar podobnih korakov;
 • da je koreograf v koreografski stvaritvi oziroma v koreografskih stvaritvah uporabljal vsebini pogojen poljuben pa tudi mešan stil (klasičen, moderen, karakteren, folkloren itd.) , vendar pa njegova koreografija oziroma njegove koreografije še posebej pri mešanem stilu kažejo enotnost koreografskega jezika.

7.

Predloge pošljite na naslov:

Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana

ali

po elektronski pošti na naslov [email protected]

ali

izpolnite spletni obrazec, ki se nahaja na tej spletni strani  v nadaljevanju

 

najkasneje do vključno 28. februarja 2022.

Upoštevani bodo vsi predlogi, ki bodo nosili poštni žig do vključno 28. februarja 2022 oziroma prispeli po elektronski pošti do vključno 28. februarja 2022 do 24:00 ure. Predlogi oddani oziroma poslani 1. Marca 2022 in kasneje ne bodo upoštevani.

8.

Javna podelitev strokovne nagrade Pie in Pina Mlakarja po tem razpisu bo v sklopu Svečanega baletnega koncerta 2022.

Za IO DBUS

Tomaž Rode, predsednik