OK

RAZPIS ZA PODAJO PREDLOGOV ZA PREJEMNIKE STROKOVNIH NAGRAD LYDIE WISIAKOVE v letu 2022

Društvo baletnih umetnikov Slovenije

Župančičeva 1

1000 Ljubljana

Datum: 25. januar 2022 

 

RAZPIS ZA PODAJO PREDLOGOV ZA PREJEMNIKE STROKOVNIH NAGRAD LYDIE WISIAKOVE v letu 2022

Besedilo razpisa

01

Izvršni odbor Društva baletnih umetnikov Slovenije (v nadaljevanju DBUS) objavlja razpis za podajo predlogov za prejemnike strokovnih nagrad Lydie Wisiakove za delovanje na področju slovenske baletne umetnosti, in sicer

 • za umetniške in strokovne presežke na področju baletne umetnosti v obdobju zadnjega koledarskega leta oziroma največ zadnjih treh let;
 • za življenjsko delo na področju baletne umetnosti.

Predlagatelji so lahko fizične in pravne osebe.

02

DBUS podeljuje strokovne nagrade Lydie Wisiakove v sodelovanju s Slovenskim narodnim gledališčem Opera in balet Ljubljana in s Slovenskim narodnim gledališčem Maribor.

03

Kandidati za nagrade so:

 • baletni umetniki ki delujejo ali živijo na področju Republike Slovenije;
 • fizične in pravne osebe, katerih delo je tesno vezano na področje baletne umetnosti v Republiki Sloveniji, hkrati pa delujejo ali živijo na področju Republike Slovenije,
 • baletni umetniki slovenske narodnosti, ki so v tujini posebej vidno in odmevno zastopali slovensko baletno umetnost in so s svojim delom v veliki meri pripomogli k prepoznavnosti slovenske baletne umetnosti izven meja Republike Slovenije.

04

Kandidati za nagrade iz točke 03 tega razpisa morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

Za strokovno nagrado Lydie Wisiakove za življenjsko delo:

 • da so se s svojim vseživljenjskim delovanjem in strokovnimi dosežki na področju baletne umetnosti za vselej zapisali v zgodovino slovenske baletne umetnosti.

Za strokovno nagrado Lydie Wisiakove za umetniške in strokovne presežke v obdobju zadnjega koledarskega leta oziroma v obdobju največ zadnjih treh let:

 • da so v obdobju zadnjega koledarskega leta oziroma v obdobju največ zadnjih treh let dosegli pomembne in vidne umetniške presežke na področju baletne umetnosti;
 • da so s svojim strokovnim delovanjem pomembno zaznamovali baletno dogajanje v Republiki Sloveniji v obdobju zadnjega koledarskega leta oziroma v obdobju največ zadnjih treh let,
 • da so slovenske narodnosti in so v tujini posebej vidno in odmevno zastopali slovensko baletno umetnost in so s svojim delom v veliki meri pripomogli k prepoznavnosti slovenske baletne umetnosti izven meja.

05

Strokovna komisija za podelitev strokovnih nagrad Lydie Wisiakove v letu 2022, ki jo sestavljajo strokovnjaki s področja baletne umetnosti, predstavniki DBUS, SNG Maribor in SNG Opera in balet Ljubljana, bo na podlagi prispelih predlogov odločala o podelitvi:

 • največ ene nagrade Lydie Wisiakove za življenjsko delo,
 • največ treh nagrad Lydie Wisiakove za pomembne umetniške dosežke na področju baletne umetnosti v obdobju zadnjega koledarskega leta oziroma v obdobju največ zadnjih treh let.

06

Predlogi morajo vsebovati:

 • naziv in naslov predlagatelja,
 • podatke o kandidatu (vključno s kontaktnimi podatki),
 • podrobno utemeljitev o izjemnosti predlaganega dosežka.

07

Posameznik lahko predlaga največ enega kandidata za nagrado Lydie Wisiakove za življenjsko delo in največ dva kandidata za nagrade Lydie Wisakove za izjemne dosežke na področju baletne umetnosti v obdobju zadnjega koledarskega leta oziroma v obdobju največ zadnjih treh let.

08

Predloge pošljite na enega od naslednjih načinov:

 • tako, da izpolnite spletni obrazec, ki se nahaja na tej spletni strani v nadaljevanju;
 • v zaprti ovojnici s pripisom na sprednji strani ovojnice “Predlog za nagrado Lydie Wisiakove 2022” na naslov:

Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana

ali

 • kot prilogo v formatu word ali pdf s podpisom in kontaktnimi podatki predlagatelja po elektronski pošti na naslov [email protected].

najkasneje do vključno 28. februarja 2022.

Upoštevani bodo vsi predlogi, ki bodo nosili poštni žig oziroma bodo poslani pospletnem obrazcu ali elektronski pošti do vključno 28. februarja 2022, do 24:00 ure.

Predlogi oddani 1. marca 2022 in kasneje ne bodo upoštevani.

09

Strokovna komisija bo o prejemnikih nagrad v letu 2022 odločala najkasneje v 30 dneh po zaključku razpisa. 

10

Javna podelitev strokovnih nagrad Lydie Wisiakove po tem razpisu bo v sklopu Svečanega baletnega koncerta 2022.

Za IO DBUS

Tomaž Rode, predsednik