OK

RAZPIS ZA PODAJO KANDIDATUR ZA VOLITVE V ORGANE DBUS ZA MANDATNO OBDOBJE OD 1.1.2022 DO 31.12.2025

Izvršni odbor DBUS objavlja razpis za podajo kandidatur za volitve v organe DBUS, ki bodo funkcijo opravljali v obdobju od 1.1.2022 do 31.12.2025

 

 1. Izvršni odbor DBUS objavlja razpis za podajo kandidatur za volitve v organe DBUS v mandatnem obdobju od 1.1.2022 do 31.12.2025
 1. Organi DBUS, ki se bodo volili za mandatno obdobje od 1.1.2022 do 31.12.2025 so:

Izvršni odbor DBUS

 • PREDSEDNIK
 • PODPREDSEDNIK
 • TAJNIK
 • BLAGAJNIK
 • ČLAN IO DBUS
 • ČLAN IO DBUS
 • ČLAN IO DBUS
 • ČLAN IO DBUS
 • ČLAN IO DBUS

Nadzorni odbor DBUS

 • ČLAN NADZORNEGA ODBORA
 • ČLAN NADZORNEGA ODBORA
 • ČLAN NADZORNEGA ODBORA

Disciplinska komisija DBUS

 • ČLAN DISCIPLINSKE KOMISIJE
 • ČLAN DISCIPLINSKE KOMISIJE
 1. Skladno s Statutom DBUS lahko za volitve v organe DBUS kandidirajo izključno vsi člani iz naslova članstva A
 1. Kandidati podajo kandidaturo preko spletnega obrazca, ki se nahaja na spletni strani na povezavi: TUKAJ oziroma po pošti na obrazcu, ki ga IO DBUS pošlje članom, ki v bazi podatkov članstva nimajo zavedenega elektronskega naslova.
 1. Kandidati lahko podajo skupinsko ali individualno kandidaturo.
 • Skupinsko kandidaturo poda kandidat za predsednika DBUS, pri čemer mora navesti vse kandidate za vse organe DBUS, na katere je vezan ta razpis. Skupinski kandidaturi mora kandidat za predsednika podati soglasje kandidata za posamezni organ DBUS. Soglasje je lahko s strani posameznega kandidata podpisano soglasje ali soglasje, ki ga posamezni kandidat pošlje kandidatu za predsednika po elektronski pošti.
 • Individualno kandidaturo lahko poda kandidat za katerokoli funkcijo posameznega organa DBUS, na katere je vezan ta razpis.
 1. Kandidati morajo podati natančno pisno vizijo delovanja DBUS v obdobju od 1.1.2022 do 31.12.2025
 1. Kandidati morajo podati Strateški načrt delovanja DBUS v obdobju od 1.1.2022 do 31.12.2025
 1. Zaželjeno je, da kandidati dobro poznajo delovanje DBUS, ter da so člani DBUS daljše obdobje.
 1. Pogoj za kandidaturo so poravnane obveznosti do DBUS.
 1. IO DBUS bo člane DBUS, ki imajo v bazi podatkov članstva DBUS zaveden elektronski naslov bo IO DBUS o razpisu obvestil preko elektronske pošte, člane DBUS, ki v bazi podatkov članstva DBUS nimajo zavedenega elektronskega naslova pa po navadni pošti, in sicer s priloženim obrazcom za podajo kandidature.
 1. Upoštevane bodo kandidature, oddane najkasneje do petka, 19. marca 2021 do 12:00.
 1. Volitve v organe DBUS za mandatno obdobje od 1.1.2022 do 31.12.2025 bodo potekale na občnem zboru DBUS v letu 2021 oziroma kot volitve na daljavo, če bo o tem IO DBUS sprejel ustrezen sklep.

Izvršni odbor DBUS