OK

POZIV ZA PRIJAVE K SODELOVANJU V BALETNIH PREDSTAVAH DBUS V OKVIRU BALETNEGA POLETJA V AVDITORIJU PORTOROŽ V LETU 2022

Društvo baletnih umetnikov Slovenije objavlja poziv za prijave k sodelovanju baletnih plesalcev v baletnih predstavah Društva baletnih umetnikov Slovenije, ki bodo na sporedu v okviru Baletnega poletja, ki se bo odvijalo v Tartinijevem gledališču Piran in v Amfiteatru Avditorija Portorož.

Baletne predstave bodo na programu v času od 26. julija do 6. avgusta 2022.

Vaje se pričnejo 16. julija 2022 v Dancs centru v Piranu, možne pa so organizacije vaj tudi v času pred tem na drugih lokacijah.

ZA DIJAKINJE IN DIJAKE BALETNIH ŠOL IN ŠTUDENTE BALETNIH AKADEMIJ:

  • k sodelovanju se lahko prijavijo aktivni baletni plesalci, dijaki baletnih šol zadnjih dveh letnikov in študenti baletnih akademij;
  • zainteresirane plesalke in plesalci bodo izbrani na podlagi poslanega posnetka baletnega treninga in najmanj ene baletne variacije; posnetek ne sme biti starejši od dveh mesecev;
  • sodelovanje bo potekalo v okviru dodatnega strokovnega izobaževanja;
  • izbranim plesalkam in plesalcem pripada brezplačna udeležba na Mednarodnem baletnem poletnem taboru Dancs-Piran 2022 v Nadaljevalni & Profesionalni delavnici klasičnega baleta;
  • z ostalimi pogoji bodo zainteresirani seznanjeni ob izboru.

ZA PROFESIONALNE BALETNE PLESALKE IN PLESALCE:

  • k sodelovanju se lahko prijavijo vsi profesionalni baletni plesalci (plesalke in plesalci);
  • zainteresirane plesalke in plesalci bodo izbrani na podlagi predhodnega pogovora;
  • izbranim plesalkam in plesalcem pripada brezplačna udeležba na Mednarodnem baletnem poletnem taboru Dancs-Piran 2022 v Nadaljevalni & Profesionalni delavnici klasičnega baleta ter nočitve in prehrana;
  • izbrane profesionalne baletne plesalke in izbrani profesionalni baletni plesalci za delo prejmejo plačilo;
  • z ostalimi pogoji bodo zainteresirani seznanjeni ob izboru.

Društvo baletnih umetnikov Slovenije lahko posamezne baletne plesalke in baletne plesalce povabi k sodelovanju, pri čemer prijava ni potrebna.

Zainteresirane baletne plesalke in baletni plesalci se prijavijo tako, da izpolnijo obrazec v nadaljevanju: