OK

DRUŠTVO BALETNIH UMETNIKOV SLOVENIJE IMA NOVI IZVRŠNI ODBOR

S 1. januarjem 2022 je v Društvu baletnih umetnikov Slovenije nastopil mandat novega izvršnega odbora, ki ga sestavljajo Tomaž Rode – predsednik, Matjaž Marin – podpredsednik, Mirjana Šrot – tajnica, Urša Vidmar – blagajničarka ter članice in člani Bojana Hinteregger, Danica Dolinar, Nataša Berce, Vojko Vidmar in Tomaž Golub. Izvršnemu odboru se bosta kmalu pridružila še dva člana, Anton Bogov in Filip Jurič, in sicer takoj, ko bo upravna enota potrdila spremembe in dopolnitve statuta, ki jih je izglasoval občni zbor društva 2021. Postopek je v teku in pričakujemo, da bo končan v kratkem. Mandat članov izvršnega odbora bo trajal do 31. decembra 2025.