Nazaj na DBUS

SPONZORIRAJTE ali DONIRAJTE DBUS  

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine.

 

KAKO TO STORITE?

 • Natisnite naslednji obrazec - TUKAJ
 • V zgornji levi tekst vpišete vaše podatke: ime in priimek, naslov, vašo davčno številko in Davčni urad, pri katerem ste registrirani
 • Spodaj, pod ime oziroma naziv upravičenca vpišete: DRUŠTVO BALETNIH UMETNIKOV SLOVENIJE
 • Pod davčno številko vpišete davčno številko DBUS: 10483551
 • Pod odstotek vpišete koliko želite nameniti od vaše dohodnine: 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine.
 • Spodaj vpišete mesto in datum ter se lastoročno podpišete.
 • Izpolnjen obrazec nato pošljete sami na vaš Davčni urad, v kolikor želite, da to namesto vas storm mi, pa nam izpolnjen in skeniran obrazec pošljite na elektronski naslov dbus@dbus.si.

Zelo vam bomo hvaležni!

 

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, ki se vštevajo v letno davčno osnovo,nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Za splošno-koristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnostirezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradiopravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna. Za rezidente iz prejšnjega stavka se ne štejejo rezidenti pravne osebe, kiso jih ustanovile ali katerih člani so pravne osebe javnega prava.

Društvo baletnih umetnikov Slovenije vsakoletno izvede okoli 50 javnih dogoodkov širom po Sloveniji. 

S finančnimi sredstvi, ki nam jih boste namenili, boste podprli naše javne dejavnosti – uprizarjanje kulturno umetniških dogodkov iz ponudbe DBUS.

Kaj vam lahko ponudimo:

 • izvedbo katerekoli celovečerne predstave ali baletnega koncerta (prizorišče se določi v dogovoru z vami),
 • sodelovanje na vaših prireditvah,
 • objavo vaših logotipov na vseh propagandnih materialih (plakati, programske knjižice in programski listi, letaki),
 • objava logotipov na vseh spletnih straneh, na arhivski strani posameznega leta pa trajno,
 • objava vaših logotipov v reviji BALET in v spletni reviji BALET.SI,
 • naredimo vse, da uresničimo vse vaše želje

Poletni festival Piran se je na pobudo Društva baletnih umetnikov Slovenije (DBUS) prvič odvijal leta 2014. Že prva izvedba festivala, namenjenega kulturni popestritvi v času najvišje turistične sezone je bila tako uspešna in odzivna, da je Poletni festival Piran postal vsakoletna stalnica piranskih poletnih noči, Društvo baletnih umetnikov Slovenije pa ob Občini Piran ter Avditoriju Portorož eden njegovih glavnih organizatorjev. Šestnajst dnevno kulturno dogajanje festivala, ki se odvija na odru, postavljenem na Tartinijevem trgu, je zastavljeno tako, da nudi na ogled spekter različnih kulturnih zvrsti, od klasičnega do sodobnega baleta, sodobnega plesa, predstav za otroke ter vse tja do klasične, sodobne in etno glasbe. Poletni festival Piran se preprosto odvija, za njegove dogodke ni vstopnine in je zato paleta odličnih kulturnih dogodkov na ogled dosegljiva prav za vse. Da je navkljub izjemnemu finančnemu bremenu izvedbe festivala takšna odločitev pravilna pa pričajo besede dveh angleških turistk, ki sta po predstavi baleta Carmen leta 2016 prisopihali do tehnične kabine: “Vstopnica za ogled takšnega vrhunskega dogodka, bi v Londonu dosegala višino, ki si jo zdaj, ko sva v pokoju nikakor ne bi mogle več privoščiti. Zato hvala vam in še enkrat hvala, da sva bili lahko še enkrat priča vrhunski predstavi. Domov odhajava polni emocij in če bo vse po sreči, se v Piran zagotovo spet vrneva!” Baletni in plesni del programa Poletnega festival Piran je v odgovornosti Društva baletnih umetnikov Slovenije. V čarobni atmosferi, ki jo v času predstav na Tartinijevem trgu pričara več tisočglava množica obiskovalcev, je vsako leto ogled najmanj 18 vrhunskih kulturnih dogodkov:

Poleg rednih večernih predstav pa DBUS na dan baletnih in plesnih dogodkov uprizarja še izobraževalne programe na različne baletne in plesne tematike. Ti se prav tako odvijajo na Tartinijevem trgu v popoldanskih urah z namenom predstavitve baletne umetnosti, baletnih umetnikov ter posameznih predstav, ki na odru zažarijo taisti večer. DBUS išče sponzorje za podpro posameznega baletno plesnega projekta oziroma sponzorja, ki bo festival podprl kot generalni sponsor.   

 

Kot promocijske aktivnosti za sponzorja vam lahko ponudimo:

 • Logotip na plakatih Poletnega festival Piran za sponzorje posameznih dogodkov
 • Velik logotip na plakatih za generalnega sponzorja z omembo Generalni sponzor
 • Logotip na letakih Poletnega festival Piran za sponzorje posameznih dogodkov
 • Velik logotip na letakih za generalnega sponzorja z omembo Generalni sponsor
 • Logotip na Programskih zloženkah Poletnega festival Piran za sponzorje posameznih dogodkov
 • Velik logotip na Programskih zloženkah za generalnega sponzorja z omembo Generalni sponzor
 • Napis imena sponzorja nad front pročeljem odra za generalnega sponzorja ves čas trajanja festival
 • Napis imena sponzorja na lokaciji odra za sponzorja posameznega dogodka
 • Javno predstavitev sponzorja na dogodku-ih, ki jih sponzorira pred pričetkom dogodka
 • Javno vsakovečerno predstavitev generalnega sponzorja
 • Možnost promocije sponzorja z njegovim promocijskim materialom v dnevih sponzoriranih dogodkov
 • Možnost promocije generalnega sponzorja v vseh dnevih trajanja festival
 • Logotip in opis sponzoriranja na internetni strani www.dbus.si
 • Logotip in opis sponzoriranja na internetni strani www.piranfestival.si
 • Logotip in opis sponzoriranja na facebook strani Društva baletnih umetnikov Slovenije
 • Logotip in opis sponzoriranja na facebook strani Poletnega festival Piran
 • Logotip in opis sponzoriranja v Reviji BALET, ki jo DBUS izdaja vsaj enkrat letno
 • Omemba sponzorja v vseh propagandnih dejavnostih intervjujev
 • Druge aktivnosti na vašo željo.