ČASOPIS BALET

Tiskane in spletne publikacije

Društvo baletnih umetnikov Slovenije izdaja dve verziji strokovnega časopisa Balet. Tiskano izdajo, ki izide enkrat letno in je vpogled v celotno baletno dogajanje doma v posameznem letu, od leta 2018 pa tudi spletno izdajo Balet.si, ki izihaja na vsaka dva meseca.

 

Tako tiskane revije BALET kot spletne edicije BALET.si so edina strokovna literatura s področja baletne umetnosti v Sloveniji. Vsebinsko zajemajo celokupno baletno dogajanje, od člankov o predstavah centralnih slovenskih baletnih ansamblov iz Maribora in Ljubljane, Društva baletnih umetnikov Slovenije, nekaterih baletnih ansamblov iz tujine, drugih slovenskih plesno baletnih skupin, slovenskih baletnih šol, tako javnih kot privatnih zavodov, hkrati pa obveščajo o vseh dejavnostih s področja baletne umetnosti doma, o aktualnih dogajanjih v zvezi z urejanjem razmer in sprejemanjem sprememb na področju baletne umetnosti, tako na političnem kot zakonodajnem, o naših prejemnikih mednarodnih in domačih nagrad za delovanje na področju baletne umetnosti, objavljajo razne razpise, prejete tekste v zvezi z baletno umetnostjo in mnogo več.
Namen časopisa pa ni zgolj obveščanje, temveč tudi arhiviranje vsesplošnega dogajanja na področju baleta v Sloveniji, tako da preteklo dogajanje ostaja in bo ostalo v vpogled prihodnjim generacijam.