RAZPISI DRUŠTVA BALETNIH UMETNIKOV SLOVENIJE

Aktualni razpisi:

Pretekli razpisi:

DBUS – Društvo baletnih umetnikov Slovenije
Župančičeva 1
1000 Ljubljana
 
 
Datum: 05. Oktober 2009
 
 
RAZPIS:
 
 
Izvršni odbor Društva baletnih umetnikov Slovenije objavlja razpis za prijavo kandidatur za strokovno nagrado »Pia in Pino Mlakar«
 
  • za izjemno umetniško stvaritev na področju baletne koreografije v Sloveniji, ki se je trajno zapisala v zakladnico slovenske baletne umetnosti
ali 
  • za izjemne koreografske stvaritve, ki nosijo trajno vrednost v zakladnici slovenske baletne umetnosti.
 
Predlagatelji so lahko fizične in pravne osebe.
 
Kandidati za strokovno nagrado »Pia in Pino Mlakar« so člani DBUS,
 
  • ki so v zadnjem tri letnem obdobju ustvarili eno ali več koreografskih stvaritev, ki so se s trajno in neprecenljivo umetniško vrednostjo za vselej zapisale v zakladnico slovenske baletne umetnosti
ali
  • so se v svojem vseživljenjskem delovanju na področju baletne koreografije s svojimi deli za vselej zapisali v zgodovino slovenske baletne umetnosti.
 
Komisija za strokovne nagrade »Pia in Pino Mlakar«  bo na podlagi prispelih predlogov odločala o podelitvi
  • ene nagrade Pia in Pino Mlakar za življenjsko delo ali ene nagrade Pia in Pino Mlakar za izjemno koreografsko stvaritev oziroma izjemne koreografske stvaritve.

 

Predlogi morajo vsebovati:
  • podatki o kandidaturi in kandidatu
  • podrobno utemeljitev o izjemnosti predlaganega dosežka oziroma dosežkov, ki temelji / jo na naslednjih dejstvih:
  
1.      da koreografska stvaritev ima oziroma da koreografske stvaritve imajo vsebinsko in dramaturško izpeljano izpoved, ki ni le tehnično virtuozna oziroma gibno abstraktna stvaritev;
2.      da je koreograf v svojem delu oziroma v svojih delih dokazal, da uporablja lasten koreografski jezik, ki mora biti tekoč (torej ne pozerski), muzikalen, ritmično precizen in mnogoličen, torej ne le omejen na ponavljajoč se simetričen repertoar podobnih korakov;
3.      da koreograf v svojem delu ne uporablja kolažev - glasbe različnih avtorjev, kombinacijo raznih medijev, clip tehnike itd.;
4.      da je koreograf v svojem delu uporabil glasbo v izvirnem, komponistovem redosledu;
5.      stil (klasičen, moderen, karakteren, folkloren itd.) je lahko poljuben pa tudi mešan, če je to z vsebino pogojeno. Vendar mora koreografija še posebej pri mešanem stilu pokazati enotnost koreografovega jezika.
 
 
Predloge pošljite na naslov:
 
Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Župančičeva 1, 1000 Ljubljana,
najkasneje do vključno 05. januarja 2010.
Upoštevani bodo vsi predlogi, ki bodo nosili poštni žig do vključno 05. januarja 2010. Predlogi oddani 06. januarja in kasneje ne bodo upoštevani.
 
 
Za IO DBUS
Tomaž Rode, predsednik DBUS