OK

RAZPIS ZA PRIJAVE ZA IZBOR KOREOGRAFA ZA OBLIKOVANJE NOVE BALETNE KOREOGRAFIJE ZA BALETNO PREDSTAVO ZA OTROKE »ZVEZDICA ZASPANKA«

Društvo baletnih umetnikov Slovenije
Župančičeva 1
1000 Ljubljana

Datum: 17. julij 2021

RAZPIS ZA PRIJAVE ZA IZBOR KOREOGRAFA ZA OBLIKOVANJE NOVE BALETNE KOREOGRAFIJE ZA BALETNO PREDSTAVO ZA OTROKE »ZVEZDICA ZASPANKA«  

Besedilo razpisa

01
Izvršni odbor Društva baletnih umetnikov Slovenije (v nadaljevanju DBUS) objavlja razpis za prijave za izbor koreografa za oblikovanje nove baletne koreografije za baletno predstavo za otroke »ZVEZDICA ZASPANKA«.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati – koreografi sami. Kandidata – koreografa na razpis ne more prijaviti druga oseba.

02
DBUS bo novo baletno predstavo za otroke ZVEZDICA ZASPANKA uprizoril v okviru svojega programa v letu 2021. Premiera predstave bo v decmebru 2021.

Izbrani koreograf je dolžan koreografijo oblikovati na novo glasbo slovenskega skladatelja Tilena Slakana, zgodba pa mora v celoti slediti otroški pravljici Frana Miličinskega ZVEZDICA ZASPANKA.

Izbrani koreograf je dolžan tesno sodelovati s skladateljem Tilenom Slakanom pri nastjanju glasbe.

Proces nastajanja nove koreografije za baletno predstavo ZVEZDICA ZASPANKA mora biti končan najkasneje do 20. novembra 2021.

Izbrani koreograf mora plesalce izbrati izmed članov Društva baletnih umetnikov Slovenije v soglasju z Izvršnim odborom.

Izbrani koreograf mora scensko podobo zasnovati sam v soglasju z Izvršnim odborom ter tako, da bo ta lahko prenosljiva na različna prizorišča, hkrati pa se bo lahko uporabljala na vsakem prizoršču, ne glede na njegovo velikost in tehnične zmožnosti.

Izbrani koreograf mora kostumsko podobo s finančnega vidika zasnovati v soglasju z Izvršnim odborom, če je le mogoče pa mora posamezne kostume izbrati v fundusih nacionalnih zavodov s področja baleta.

03
Kandidati se morajo na razpis prijaviti preko spletne prijavnice, ki se nahaja na spletni strani https://www.dbus.si.

Kandidati morajo v prijavi navesti natančen dramaturški koncept, spisek vlog, predlog zasedbe vlog ter scensko in kostumsko zamisel. Koreograf, ki bo izbran brez soglasja Izvršnega odbora ne bo mogel odstopati od v prijavi podanega koncepta.

Kandidati morajo v prijavi navesti svoje dosedanje delovanje na področju baletne koreografije.

04
Izborni kriteriji:

  • dosedanji dosežki kandidata na področju baletne koreografije,
  • podan koreografski koncept,
  • podana scenska zamisel,
  • podana kostumska zamisel,
  • podan natančne spisek vlog in zasedba vlog
  • osebna utemeljitev koreografa, zakaj je primeren za koreografa baleta za otroke ZVEZDICA ZASPANKA.

05
Kandidati morajo prijave poslati na izpolnjenem obrazcu, ki se nahaja na spletni strani https://www.dbus.si najkasneje do vključno 15. septembra 2021.

Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo poslane po elektronski pošti do vključno 15. septembra 2021, do 24:00 ure.

Predlogi oddani 16. avgusta 2021 in kasneje ne bodo upoštevani.

08
Izvršni odbor DBUS bo o izboru kandidata odločal na podlagi kriterijev iz 4. člena tega razpisa, o svoji odločitvi pa bo izbranega koreografa obvestil najkasneje do 30. septembra 2021.

Kandidatom, ki na razpisu ne bodo izbrani Izvršni odbor DBUS ni dolžan podajati pojasnil o svoji odločitvi.

Izvršni odbor Društva baletnih umetnikov Slovenije

PRILOGA 1

Scenarij za baletno predstavo za otroke ZVEZDICA ZASPANKA

ZGODBA

  1. SCENA

Rimska cesta. Zvezdice svetijo in se bleščijo z rogatimi lučkami. Pojejo pesem »srebrnih zvezd«. Boter Mesec jih prešteva. Nato pride komet Repatec, ki jim sporoči novico, da je na Zemlji vse narobe – otroci ne spijo in kar naprej jokajo, mornarji ne najdejo obale, pesnik ne najde rime. Komet Repatec oddide.

Med tem zvezdica Zaspanka spi in sanja – sanja, da je največja zvezda in da sveti bolj kot sama Severnica. Ko se zbudi ugotovi, da se je zaspala, zato odhiti v službo. Boter Mesec ugotovi njeno zamudo in jo okara, da je zamudila že prevečkrat. Ostale zvezdice se zgražajo nad njenimi domišljavimi sanjami.

Boter Mesec jo za kazen pošlje na Zemljo, kjer bo ostala tako dolgo, dokler kamen ne bo spregovoril. Zvezdica Zaspanka se zjoka, vendar ji jok ne pomaga – boter Mesec je odločen.

Na hrbtu kometa Repatca oddide na Zemljo. Zanjo jokajo vse zvezdice in sam boter Mesec.

  1. SCENA

Zemlja. Komet Repatec odloži zvezdico Zaspanko na Zemljo. Skirje ji njene zlate lase, da jih ne bi opazili ljudje. Nato se poslovi in oddide. Zvezdica Zaspanka ostane sama in žalostna – zapoje si otožno pesmico.

Mesto na Zemlji. Zvezdica Zaspanka sreča sladoledarja. Ta ji ponudi sladoled, vendar ga Zaspanka ne sme, saj se lahko prehladi. Kar naenkrat se vsi ljudje v bližini skrijejo. Po mestu straši razbojnik Ceferin. Kmalu zbeži tudi sladoledar.

Zvezdica Zaspanka nadaljuje pot in išče prenočišče. Pride do vhoda na Semenj in gre pogledat vanj. Tam sreča različne živali (opica, papiga). S papigo spregovori. Nadaljuje naprej, kjer sreča zamorca (ki jé ogenj). Tudi z njim spregovori – ta ji svetuje, da prenočišče išče v hišah, kjer gorijo luči.

Nadaljuje svojo pot po Semnju in sreča zvezdogleda z največjim daljnogledom sveta. Zvezdica Zaspanka želi pogledati na daljnogled, vendar mora za pogled plačati. Kot plačilo mu ponudi en zlat las. Pri tem je za drevesom čepel razbojnik Ceferin, ki je slišal za kupčijo z zlatim lasom in da zvezdica Zaspanka išče prenočišče. Domisli se hudobnega načrta.

  1. SCENA

Ceferinov brlog. Na Semlju se ugasnijo vse luči, razen v brlogu razbojnika Ceferina. Zvezdica Zaspanka zato pride k njemu in potrka na vrata. Ta ji odpre in jo povabi naprej. Ko vidi, da je v brlogu vse razmetano in umazano, ga najprej ošteje, on pa se ji le brezsrčno smeji.

Razbojnik Ceferin pove zvezdici Zaspanki, da nima srca, ampak kamen. Ona nagne glavico na njegove prsi in res ugotovi, da je vse gluho. Ceferin ji prizna, da mu je hudo. Predvsem pa mu je hudo, ker je osamljen.

Zvezdica Zaspanka začne pospravljati Ceferinov brlog, on pa jo priganja, da le naj gre spat. Zvezdica Zaspanka ga še okara, zakaj ima umazane in neustrižene nohte. Nato ga še okara zaradi neurejenih las. Ne more si jih namreč urediti, ker je glavnik pozabil doma. Mami pa ne more pisati, saj ne zna napisati »ljuba« mami. Ceferin jo še naprej priganja, da naj gre spat, vendar ona ne gre. Želi ga naučiti napisati besedo »ljuba«.

Skupaj na steno počasi zapišeta besedo »ljuba«. Ko zapišeta zadnjo črko, začne Ceferinu biti srce. Kamen se je oglasil. Ceferin ji v zahvalo na čelo pritisne poljub. Ceferin se nato odloči, da bo odšel nazaj k mami, saj je ta ostala sama in da ne bo več razbojnik.

Zvezdica Zaspanka ostane sama. Kmalu zasliši glas botra Meseca. Nato pride komet Repatec in jo odpelje nazaj na nebo.

  1. SCENA

Rimska cesta. Boter Mesec komaj čaka, da se vrne zvezdica Zaspanka. Skupaj z zvedicami se je veselil njene vrnitve.

Večerno nebo je spet nazaj v svojem sijaju. Zvezdice pojejo pesem »srebrnih zvezd«.

PRILOGA 2

Spisek vlog za baletno predstavo za otroke ZVEZDICA ZASPANKA

VLOGE

ZVEZDICA ZASPANKA – zvezda zamudnica, ki povzroči nemir na Zemlji. Že večkrat zamudila službo. Sicer tudi domišljava, saj se primerja z zvezdo Severnico. Zaradi tega jo boter Mesec (kot kazen) pošlje na Zemljo.

BOTER MESEC – skrbi za zvezdice, jih prešteva in skrbi, da katera ne manjka, da so počesane in umite.

KOMET REPATEC (KURIR, PISMONOŠA) – prinaša pošto od zvezde do zvezde, trobi na poštarski rog in prenaša novice. Ko oddide, zvezdice »v lička uščipne, jim laske razkuštra in oddrvi prek širnega neba«.

ZVEZDICE – svetijo in se bleščijo z rogatimi lučkami, otrokom uspavanke pojejo, mornarjem kažejo pot, pesnikom svetijo v srce. Pojejo pesem »srebrnih zvezd«.

RAZBOJNIK CEFERIN – straši po Zemlji. Ima kamen namesto srca. Želi ustriči zlate lase zvezdici Zaspanki in jih prodati.

SLADOLEDAR – prvi, ki sreča zvezdico Zaspanko na Zemlji in ji ponudi sladoled.

PAPIGA – se sreča in pogovarja z zvezdico Zaspanko na Semlju.

ZAMORC – se sreča in pogovarja z zvezdico Zaspanko na Semlju.

ZVEZDOGLED – se sreča in pogovarja z zvezdico Zaspanko na Semlju.

OTROCI NA ZEMLJI – ne spijo, jokajo in gledajo v nebo (ker manjka zvezdica Zaspanka).

MORNARJI NA ZEMLJI – ne najdejo obale, zgrešili so pot (ker manjka zvezdica Zaspanka).

PESNIK NA ZEMLJI – ne najde rime na besedo lonec (ker manjka zvezdica Zaspanka).