OK

RAZPIS ZA PODAJO PREDLOGOV ZA PREJEMNIKE STROKOVNIH NAGRAD LYDIE WISIAKOVE v letu 2021

Društvo baletnih umetnikov Slovenije
Župančičeva 1
1000 Ljubljana

Datum: 17. julij 2021

RAZPIS ZA PODAJO PREDLOGOV ZA PREJEMNIKE STROKOVNIH NAGRAD 
LYDIE WISIAKOVE v letu 2021

Besedilo razpisa

01
Izvršni odbor Društva baletnih umetnikov Slovenije (v nadaljevanju DBUS) objavlja razpis za podajo predlogov za prejemnike strokovnih nagrad Lydie Wisiakove s področja baletne umetnosti v Sloveniji, in sicer
– za umetniške in strokovne presežke na področju baletne umetnosti v obdobju zadnjih treh let
– za življenjsko delo na področju baletne umetnosti.

Predlagatelji so lahko fizične in pravne osebe.

02
DBUS podeljuje strokovne nagrade Lydie Wisiakove v sodelovanju s Slovenskim narodnim gledališčem Opera in balet Ljubljana in s Slovenskim narodnim gledališčem Maribor.

03
Kandidati za nagrade so: 
• baletni umetniki ki delujejo ali živijo na področju Republike Slovenije 
• fizične in pravne osebe, katerih delo je tesno vezano na področje baletne umetnosti v Republiki Sloveniji hkrati pa delujejo ali živijo na področju Republike Slovenije.

04
Kandidati za nagrade iz točke 03 tega razpisa morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

Za strokovno nagrado Lydie Wisiakove za življenjsko delo:
– da so se s svojim vseživljenjskim delovanjem in strokovnimi dosežki na področju baletne umetnosti za vselej zapisali v zgodovino slovenske baletne umetnosti.

Za strokovno nagrado Lydie Wisiakove za umetniške in strokovne presežke v obdobju zadnjih treh let:
– da so v obdobju zadnjih treh let dosegli pomembne in vidne umetniške presežke na področju baletne umetnosti;
– da so s svojim strokovnim delovanjem pomembno zaznamovali baletno dogajanje v Republiki Sloveniji v obdobju najmanj zadnjih treh let.

05
Strokovna komisija za podelitev strokovnih nagrad Lydie Wisiakove v letu 2021, ki jo sestavljajo strokovnjaki s področja baletne umetnosti, predstavniki DBUS, SNG Maribor in SNG Opera in balet Ljubljana, bo na podlagi prispelih predlogov in Pravilnika o podeljevanju strokovnih nagrad Lydie Wisiakove odločala o podelitvi:

– največ ene nagrade Lydie Wisiakove za življenjsko delo
– največ treh nagrad Lydie Wisiakove za pomembne umetniške dosežke na področju baletne umetnosti v obdobju zadnjih treh let, oziroma za strokovne dosežke na področju baletne umetnosti v Republiki Sloveniji v obdobju zadnjih treh let.

06
Predlogi morajo vsebovati:
– naziv in naslov predlagatelja
– podatke o kandidatu (vključno s kontaktnimi podatki)
– podrobno utemeljitev o izjemnosti predlaganega dosežka.

07
Predloge pošljite na enega od naslednjih načinov:

a. tako, da izpolnite spletni obrazec, ki se nahaja na spletni strani www.dbus.si na naslovu: 
https://www.dbus.si/obrazec-prijava-kandidata-za-strokovno-nagrado/

b. v zaprti ovojnici s pripisom na sprednji strani ovojnice “Predlog za nagrado Lydie Wisiakove 2021” na naslov:

Društvo baletnih umetnikov Slovenije
Trg prekomorskih brigad 1 
1000 Ljubljana

ali

c. kot prilogo v formatu word ali pdf s podpisom in kontaktnimi podatki predlagatelja po elektronski pošti na naslov [email protected]

najkasneje do vključno 17. 9. 2021.

Upoštevani bodo vsi predlogi, ki bodo nosili poštni žig oziroma bodo poslani po elektronski pošti do vključno 17. septembra 2021, do 24:00 ure.

Predlogi oddani 18. septembra 2021 in kasneje ne bodo upoštevani.

08
Strokovna komisija bo o prejemnikih nagrad v letu 2021 odločala na podlagi Pravilnika o podeljevanju strokovnih nagrad Lydie Wisiakove.

09
Javna podelitev strokovnih nagrad Lydie Wisiakove po tem razpisu bo v sklopu Svečanega baletnega koncerta 2021 na sporedu predvidoma v SNG Maribor.

Za Komisijo DBUS za podeljevanje strokovnih nagrad
Matjaž Marin, predsednik komisije