OK

Razpis za prijave k sodelovanju na »GALA VEČERU NOVIH BALETNIH KOREOGRAFIJ NA GLASBO SLOVENSKIH SKLADATELJEV 2022«

Čistopis podaljšanega razpisa:

Društvo baletnih umetnikov Slovenije
Župančičeva 1
1000 Ljubljana

Datum: 11. marec 2022

Izvršni odbor je dne 11. marca 2022 sprejel sklep o podaljšanju razpisa z dne 10. februarja 2022 ter o spremembah razpisa.

RAZPIS: 

Izvršni odbor Društva baletnih umetnikov Slovenije (IO DBUS) objavlja razpis za prijave k oblikovanju novih koreografij za projekt

»GALA VEČER NOVIH BALETNIH KOREOGRAFIJ NA GLASBO SLOVENSKIH SKLADATELJEV 2022«

Projekt Gala večer novih baletnih koreografij na slovensko glasbo poteka v sodelovanju Društva baletnih umetnikov Slovenije z Društvom slovenskih skladateljev.

Pogoji: 

 • na razpis se kot koreografi lahko prijavijo izključno člani Društva baletnih umetnikov Slovenije;
 • v izvedbi koreografije lahko sodelujejo tudi baletni plesalci in plesalci sodobnega plesa, ki niso člani DBUS;
 • koreografija mora biti oblikovana na glasbeno podlago, ki je delo slovenskega skladatelja umetnostne (resne) glasbe*;
 • glasba iz zakladnice umetnostne glasbe slovenskih skladateljev je lahko poljubnega sloga in časovnega razdobja, v primeru, da glasbo spremlja vokal oziroma tekst pa mora biti ta v slovenskem jeziku;
 • originalna glasbena partitura je lahko krajšana oziroma kakorkoli spremenjena le v soglasju skladatelja oziroma nosilcev pravic za dela skladateljev oziroma DSS.

 * zainteresiranim koreografom bo Društvo baletnih umetnikov Slovenije organiziralo termin za sestanek z Društvom slovenskih skladateljev (v nadaljevanju DSS), na katerem se bodo lahko dogovorili za izbor glasbe. Posamezni zainteresirani koreograf lahko glasbo za svojo koreografijo izbere tudi sam brez predhodnega sestanka na DSS, v tem primeru pa bo ustreznost pogoja za prijavo na razpis, in sicer, da je glasba iz zakladnice umetnostne glasbe slovenskih skladateljev, potrdilo DSS.

Razpisne določbe: 

 • koreografije morajo biti v trajanju ne manj kot 5 (pet) in ne več kot 10 (deset) minut; za koreografije daljše od 10 minut mora koreograf pridobiti soglasje IO DBUS;
 • posamezni plesalec lahko sodeluje v največ dveh koreografijah;
 • število plesalcev v posamezni koreografiji ni omejeno* (glej drugo alinejo v Končnih določbah);
 • kandidat mora k prijavi priložiti poseben obrazec, ki je sestavni del razpisa; nepopoln obrazec se šteje za nepopolno prijavo;
 • V primeru, da bo skupna dolžina koreografij vseh prijavljenih koreografov presegala 90 minut, bo IO DBUS o prispelih prijavah odločal po končnem roku za oddajo prijav;
 • DBUS bo kandidate o rezultatu izbora obvestil najkasneje 15 dni po zaključku razpisa;

Končne določbe: 

 • DBUS honorira oblikovanje izbranih koreografij v okviru razpoložljivih sredstev v višini 200,00 eur neto za koreografije v dolžini 5 minut, v nadaljevanju pa dodatnih 20,00 eur neto za vsako dodatno minuto;
 • * DBUS honorira nastopanje v koreografiji po naslednjem vzorcu: koreografom na Gala večeru novih baletnih koreografij na glasbo slovenskih skladateljev v letu 2022 se za vsako od javnih izvedb dodeli določena vsota finančnih sredstev, in sicer glede na število plesalcev v njihovi koreografiji: trije plesalci in več 300 eur, dva plesalca 200 eur, en plesalec 100 eur. Višino sredstev, ki jih prejme posamezni plesalec določi koreograf. V koliko bo inkaso od prodanih vstopnic dopuščal se lahko koreografom naknadno dodeli višja sredstva;
 • DBUS ne krije stroškov kilometrin, prevozov, bivanja itd. v času študija koreografij, razen v primeru, če prijavitelj predhodno pridobi soglasje IO DBUS;
 • stroške najema baletnih dvoran za pripravo koreografije bo DBUS prevzel zgolj v primeru predhodnega dogovora z IO DBUS in če bodo to omogočala finančna sredstva;
 • finančne stroške kostumov, rekvizitov, scenografije itd. krije DBUS izjemoma v dogovorjeni višini samo v primeru predhodnega dogovora s predsednikom DBUS, če bodo to omogočala finančna sredstva;
 • DBUS krije stroške organiziranega prevoza na posamezna prizorišča, kilometrine pa le izjemoma, če organiziranega prevoza ni smiselno organizirati;
 • Izbrane koreografije morajo biti izključno nova koreografska dela in morajo biti javno prvič izvedene na premieri Gala večera novih baletnih koreografij na glasbo slovenskih skladateljev 2022;
 • z izvedbo koreografskega dela v okviru Gala večera novih baletnih koreografij na glasbo slovenskih skladateljev DBUS pridobi vse pravice za nadaljnje izvajanje posameznih koreografskih del tudi v drugih projektih DBUS brez dodatnih obveznosti do avtorja oziroma brez pridobitve soglasja avtorja.

IO DBUS bo prijavljene koreografe obvestil o datumu premiere večera naknadno. Pri določitvi datuma bo upošteval delovne obveznosti v nacionalnih baletnih ansamblih.

Kandidati se morajo prijaviti s spletnim obrazcem, ki se nahaja na tej spletni strani v nadaljevanju

Končni rok za oddajo prijav na ta razpis je po sklepu IO DBUS podaljšan do zaključka 

DBUS bo upošteval prijave, ki bodo oddane po spletnem obrazcu do zaključka razpisa. 

Prijave oddane kasneje IO DBUS ne bo upošteval.

Za IO DBUS,

Tomaž Rode, predsednik

Osnovni razpis z dne 10.2.2022:

Društvo baletnih umetnikov Slovenije
Župančičeva 1
1000 Ljubljana

Datum: 10. februar 2022

Izvršni odbor je dne 11. marca 2022 sprejel sklep o podaljšanju razpisa ter o spremembah razpisa, ki so označene z rdečo barvo.

RAZPIS:

Izvršni odbor Društva baletnih umetnikov Slovenije (IO DBUS) objavlja razpis za prijave k oblikovanju novih koreografij za projekt

»GALA VEČER NOVIH BALETNIH KOREOGRAFIJ NA GLASBO SLOVENSKIH SKLADATELJEV 2022«

Projekt Gala večer novih baletnih koreografij na slovensko glasbo poteka v sodelovanju Društva baletnih umetnikov Slovenije z Društvom slovenskih skladateljev.

Pogoji:

 • na razpis se kot koreografi lahko prijavijo izključno člani Društva baletnih umetnikov Slovenije;
 • v izvedbi koreografije lahko sodelujejo tudi baletni plesalci in plesalci sodobnega plesa, ki niso člani DBUS;
 • koreografija mora biti oblikovana na glasbeno podlago, ki je delo slovenskega skladatelja umetnostne (resne) glasbe*;
 • glasba iz zakladnice umetnostne glasbe slovenskih skladateljev je lahko poljubnega sloga in časovnega razdobja, v primeru, da glasbo spremlja vokal oziroma tekst pa mora biti ta v slovenskem jeziku;
 • originalna glasbena partitura je lahko krajšana oziroma kakorkoli spremenjena le v soglasju skladatelja oziroma nosilcev pravic za dela skladateljev oziroma DSS.

* v primeru, da zainteresirani koreograf zainteresiranim koreografom bo Društvo baletnih umetnikov Slovenije pred zaključkom razpisnega roka (tekst »pred zaključkom razpisnega roka« se črta) organiziralo termin za sestanek z Društvom slovenskih skladateljev (v nadaljevanju DSS), na katerem se bodo lahko dogovorili za izbor glasbe. Posamezni zainteresirani koreograf lahko glasbo za svojo koreografijo izbere tudi sam brez predhodnega sestanka na DSS, v tem primeru pa bo ustreznost pogoja za prijavo na razpis, in sicer, da je glasba iz zakladnice umetnostne glasbe slovenskih skladateljev, potrdilo DSS.

Razpisne določbe:

 • koreografije morajo biti v trajanju ne manj kot 5 (pet) in ne več kot 10 (deset) minut; za koreografije daljše od 10 minut mora koreograf pridobiti soglasje IO DBUS;
 • posamezni plesalec lahko sodeluje v največ dveh koreografijah;
 • število plesalcev v posamezni koreografiji ni omejeno* (glej drugo alinejo v Končnih določbah);
 • kandidat mora k prijavi priložiti poseben obrazec, ki je sestavni del razpisa; nepopoln obrazec se šteje za nepopolno prijavo;
 • V primeru, da bo skupna dolžina koreografij vseh prijavljenih koreografov presegala 90 minut, bo IO DBUS o prispelih prijavah odločal po končnem roku za oddajo prijav;
 • DBUS bo kandidate o rezultatu izbora obvestil najkasneje do 20. marca 2022;

Končne določbe:

 • DBUS honorira oblikovanje izbranih koreografij v okviru razpoložljivih sredstev v višini 200,00 eur neto za koreografije v dolžini 5 minut, v nadaljevanju pa dodatnih 20,00 eur neto za vsako dodatno minuto;
 • * DBUS honorira nastopanje v koreografiji po naslednjem vzorcu: koreografom na Gala večeru novih baletnih koreografij na glasbo slovenskih skladateljev v letu 2022 se za vsako od javnih izvedb dodeli določena vsota finančnih sredstev, in sicer glede na število plesalcev v njihovi koreografiji: trije plesalci in več 300 eur, dva plesalca 200 eur, en plesalec 100 eur. Višino sredstev, ki jih prejme posamezni plesalec določi koreograf. V koliko bo inkaso od prodanih vstopnic dopuščal se lahko koreografom naknadno dodeli višja sredstva;
 • DBUS ne krije stroškov kilometrin, prevozov, bivanja itd. v času študija koreografij, razen v primeru, če prijavitelj predhodno pridobi soglasje IO DBUS;
 • stroške najema baletnih dvoran za pripravo koreografije bo DBUS prevzel zgolj v primeru predhodnega dogovora z IO DBUS in če bodo to omogočala finančna sredstva;
 • finančne stroške kostumov, rekvizitov, scenografije itd. krije DBUS izjemoma v dogovorjeni višini samo v primeru predhodnega dogovora s predsednikom DBUS, če bodo to omogočala finančna sredstva;
 • DBUS krije stroške organiziranega prevoza na posamezna prizorišča, kilometrine pa le izjemoma, če organiziranega prevoza ni smiselno organizirati;
 • Izbrane koreografije morajo biti izključno nova koreografska dela in morajo biti javno prvič izvedene na premieri Gala večera novih baletnih koreografij na glasbo slovenskih skladateljev 2022;
 • z izvedbo koreografskega dela v okviru Gala večera novih baletnih koreografij na glasbo slovenskih skladateljev DBUS pridobi vse pravice za nadaljnje izvajanje posameznih koreografskih del tudi v drugih projektih DBUS brez dodatnih obveznosti do avtorja oziroma brez pridobitve soglasja avtorja.

Večer bo premierno uprizorjen predvidoma 3. maja 2022v SNG Opera in balet Ljubljana, sledile pa bodo predvidoma še najmanj tri ponovitve.

Tekst zgoraj se črta in nadomesti z naslednjim tekstom:

IO DBUS bo prijavljene koreografe obvestil o datumu premiere večera naknadno. Pri določitvi datuma bo upošteval delovne obveznosti v nacionalnih baletnih ansamblih.

Kandidati se morajo prijaviti s spletnim obrazcem, ki se nahaja na tej spletni strani v nadaljevanju.

Rok za prijave za organizacijo sestankov z DSS je 28. februar 2022.

Končni rok za oddajo prijav na ta razpis je 10. marec 2022. po sklepu IO DBUS podaljšan do vključno 15. aprila 2022.

DBUS bo upošteval prijave, ki bodo oddane po spletnem obrazcu do najkasneje 10. marca 2022 15. aprila 2022 do 24:00 ure.

Prijave oddane 11. marca 2022 16. marca 2022 in kasneje IO DBUS ne bo upošteval.

Za IO DBUS,

Tomaž Rode, predsednik