OK

Povezovanje Društva baletnih umetnikov Slovenije

V Društvu baletnih umetnikov Slovenije se zavedamo, da je povezovanje bistvenega pomena, zato si prizadevamo doseči širši krog članstva, ki vključuje posameznike, ki so kakorkoli povezani z baletom, pa naj so to baletni umetniki, tisti, ki usmerjeno delujejo na področju baleta ali pa so le njega ljubitelji. S takšnim namenom želimo zagotoviti vrsto dragocenih priložnosti za razvoj tako baletne umetnosti kot baletnih umetnikov.

Društvo baletnih umetnikov Slovenije med drugim ponuja spletne seminarje in druge virtualne programe o različnih strokovnih temah. Zato člane spodbujamo, da izkoristijo vire, ki so na voljo na spletni strani BALET med VRSTICAMI (https://www.baletniportal.si). Ti vključujejo strokovne članke, posnetke spletnih pogovorov z baletnimi umetniki iz tujine o aktualnih baletnih razmislekih in pomislekih, intervjuje, kritike baletnih predstav in še veliko več. Poleg tega Društvo baletnih umetnikov Slovenije skrbi za strokovni razvoj mladih plesalcev, za povezovanje, sodelovanje in izmenjevanje s tujimi baletnimi organizacijami, distribuira novice, svojim članom pa brezplačno nudi tudi tiskano izdajo edinega strokovnega časopisa s področja baletne umetnosti v Sloveniji. Ob tem dosledno sodeluje s predstavniki vej oblasti, ki zagotavljajo uresničevanje potreb baletnega področja.

Z namenom, da se bodo lahko člani DBUS in afinitetne skupine povezovali v priložnostnih pogovorih, izmenjavah informacij in razpravah o reševanju problemov s področja baleta v Sloveniji, načrtujemo z letom 2022 uvedbo novih dogodkov. O novih dogodkih bomo poročali na tej spletni strani.