Nazaj na DBUS


POSTANITE ČLANICA/ČLAN DRUŠTVA BALETNIH UMETNIKOV SLOVENIJE

 

IZPOLNITE PRISTOPNO IZJAVO          VIŠINE ČLANARIN          STATUT DBUS          PRIJAVITE SE NA NOVICE DBUS

 

Od marca 2012 dalje lahko po sklepu Rednega občnega zbora član DBUS postane vsakdo, ki to želi. Članstvo tako ni več vezano izključno na baletne umetnike ampak na vse, ki se z baletno umetnostjo ukvarjajo profesionalno ali na kakršen koli drug način, na vse, ki so poznavalci ali ljubitelji baletne umetnosti ali na tiste, ki Društvo baletnih umetnikov želijo zgolj podpreti s plačilom letne članarine.

 

Tako je članstvo razdeljeno v naslednje skupine:

A: osnovno članstvo: posamezniki, ki opravljajo ali so opravljali poklicno dejavnost povezano z baletno umetnostjo v Sloveniji


B: dopolnilno članstvo: posamezniki, ki aktivno in kreativno sodelujejo pri projektih DBUS in so člani neinštitucionalnih baletno plesnih skupin


C: dopolnilno članstvo: posamezniki, ki so učenci ali dijaki slovenskih baletno izobraževalnih ustanov ter študenti, ki so končali baletno izobraževanje in se z baletno umetnostjo še ne ukvarjajo profesionalno 


D: podporno članstvo: podporniki DBUS, posamezniki, ki so poznavalci ali ljubitelji baletne umetnosti in posamezniki, ki sodelujejo v dejavnostih DBUS kakorkoli drugače razen s plesom


E: pridruženo članstvo: posamezniki, tuji baletni umetniki, ki sodelujejo v projektih DBUS.

 

Člani so upravičeni do pravic in dolžnosti skladno s Statutom DBUS ter skladno z vrsto članstva. Te so:

Pravice osnovnega članstva so:
– da volijo in so izvoljeni v organe DBUS;
– da soodločajo v organih DBUS;
– da podajajo mnenja in predloge organom DBUS.

Pravice osnovnega, dopolnilnega, podpornega in pridruženega članstva so:
– da sodelujejo pri delu DBUS in podajajo mnenja in predloge organom DBUS;
– da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja DBUS pri svojem delu;
– da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti DBUS;
– da so seznanjeni s programom in finančno materialnim poslovanjem DBUS;
– da sodelujejo pri propagandi DBUS, njegovega dela in javnih dogodkov DBUS;
– da so upravičeni do ugodnosti, ki veljajo za člane DBUS.

Dolžnosti članov DBUS so:
– da spoštujejo pravila in druge akte ter sklepe organov DBUS;
– da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog DBUS;
– da se udeležujejo občnih zborov in vestno opravljajo sprejete naloge in funkcije;
– da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi občni zbor DBUS (izvršni odbor lahko v upravičenem primeru oprosti člana plačevanja članarine);
– da dajejo DBUS informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog;
– da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane DBUS;
– da varujejo ugled DBUS.

 

V kolikor se najdete v kateri od skupin članstva DBUS, Vas vljudno vabimo k izpolnitvi pristopne izjave, s katero postanete član Društva baletnih umetnikov Slovenije.