TEČAJI DANCS 2018 PEDAGOGI DANCS 2018 URNIKI DANCS 2018 CENIK DANCS 2018

TEČAJI DANCS 2018

23. julij 2018 – 4. avgust 2018


 

Zainteresirane plesalke in plesalci se lahko v letu 2018 prijavijo v naslednje tečaje:


1-a. Osnovni bazični tečaj klasičnega baleta – SKUPINA


                                                                                                                               
1-b. Osnovni bazični tečaj klasičnega baleta – SKUPINA + DELAVNICA SODOBNEGA PLESA


             
2. Osnovni napredni tečaj klasičnega baleta – SKUPINA


 
3. Nadaljevalni / profesionalni tečaj klasičnega baleta – SKUPINA


 
4. Dodatni Osnovni napredni tečaj klasičnega baleta – SOLO


 
5. Dodatni Nadaljevalni / profesionalni tečaj klasičnega baleta – SOLO


 
6. Opcionalni tečaji


 
7. Baletni trening za profesionalne baletne plesalke in plesalce


 

 

Opis delavnic:


1. Osnovni bazični tečaj klasičnega baleta – SKUPINA                                                                                            

Osnovna starost 5 – 11 let

Tečaj je namenjen plesalkam in plesalcem, ki imajo zgolj osnovno znanje klasičnega baleta, plesalke pa še ne obvladujejo plesanja na konicah prstov. V to skupino sodijo npr. učenke in učenci prvih dveh razredov nižje baletne šole, učenci privatnih baletnih šol, ne pa tudi popolni začetniki. V skupino se lahko prijavijo tudi mlajši ali starejši plesalci, v kolikor ob prijavi presodijo, da je njihov nivo znanja primeren za skupino Osnovni bazični tečaj klasičnega baleta – skupina.

Tečaj dnevno vključuje: 1-a.: 1,5 ure klasično baletnega treninga in 1,5 ure koreografske delavnice klasičnega baleta – delo v skupini ter 1-b.: enako kot 1-a. + opcionalno z doplačilom 1,5 ure delavnice sodobnega plesa.


2. Osnovni napredni tečaj klasičnega baleta – SKUPINA                                                                                        

Osnovna starost 12 – 16 let

Tečaj je namenjen plesalkam in plesalcem, ki imajo napredno osnovno znanje klasičnega baleta, plesalke pa zadovoljivo obvladujejo plesanje na konicah prstov. V to skupino sodijo npr. učenke in učenci od četrtega do šestega razreda nižje baletne šole, učenci z opravljenimi najmanj štirimi leti baletnega šolanja. V skupino se lahko prijavijo tudi mlajši ali starejši plesalci, v kolikor ob prijavi presodijo, da je njihov nivo znanja primeren za skupino Osnovni napredni tečaj klasičnega baleta – skupina.

Tečaj dnevno vključuje: 1,5 ure klasično baletnega treninga in 1,5 ure delavnica špice+skoki – delo v skupini in 1,5 ure delavnice sodobnega plesa.


3. Nadaljevalni / profesionalnitečaj klasičnega baleta – SKUPINA                                                                      

Osnovna starost 17+ let

Tečaj je namenjen plesalkam in plesalcem, ki se izobražujejo na srednji, visoki ali višji šoli klasičnega baleta in profesionalnim baletnim plesalcem. V to skupino sodijo plesalci z dejansko dobro kondicijsko pripravljenostjo, dobrim znanjem klasičnega baleta in dobrim obvladovanjem zahtevnejše tehnike na konicah prstov. V skupino se lahko prijavijo tudi mlajši ali starejši plesalci, v kolikor ob prijavi presodijo, da sta njihov nivo znanja in kondicijska pripravljenost primerna za skupino Nadaljevalni / profesionalni tečaj klasičnega baleta – skupina.

Tečaj dnevno vključuje: 1,5 ure klasično baletnega treninga, 1,5 ure delavnica špice in skoki – delo v skupini in 1,5 ure delavnice sodobnega plesa.


4. Dodatni Osnovni napredni tečaj klasičnega baleta – SOLO                                                                               

Namen tečaja je delo na lažjih solističnih variacijah in pas de deuxu (plesu v dvoje – v primeru zadostnega števila moških udeležencev), katerih koreografije bodo sestavljene z ozirom na tehnično znanje in kondicijsko pripravljenost posamezne udeleženke ali udeleženca. Plesalke in plesalci bodo ob solističnih vlogah lahko razvrščeni tudi v skupine, v katerih plešejo takrat, ko nimajo solističnega nastopa. Tečaj je namenjen plesalkam in plesalcem, ki se izobražujejo na srednji, visoki ali višji šoli klasičnega baleta in profesionalnim baletnim plesalcem. V to skupino sodijo plesalci z dejansko dobro kondicijsko pripravljenostjo, dobrim znanjem klasičnega baleta in dobrim obvladovanjem zahtevnejše tehnike na konicah prstov. V skupino se lahko prijavijo tudi mlajši ali starejši plesalci, v kolikor ob prijavi presodijo, da sta njihov nivo znanja in kondicijska pripravljenost primerna za skupino Dodatni Osnovni tečaj klasičnega baleta – solo.

Tečaj dnevno poleg vseh delavnic Osnovnega naprednega tečaja klasičnega baleta vključuje še 1,5 ure solo repertoarja klasičnega baleta.


5. Dodatni Nadaljevalni / profesionalni tečaj klasičnega baleta – SOLO                                                             

Namen tečaja je delo na solističnih variacijah in pas de deuxu (plesu v dvoje – v primeru zadostnega števila moških udeležencev) iz železnega repertoarja klasičnega baleta. Plesalke in plesalci so ob solističnih vlogah lahko razvrščeni tudi v skupine, v katerih plešejo takrat, ko nimajo solističnega nastopa. Delo v tečaju je po strukturi ekvivalentno delu na kreiranju baletne predstave s solisti in zborom. Pedagog, bo udeleženke in udeležence razvrstil v posamezne variacije oziroma solistične nastope z ozirom na njihovo kvaliteto znanja in kondicijsko ter tehnično pripravljenost. Tečaj je namenjen plesalkam in plesalcem, ki se izobražujejo na srednji, visoki ali višji šoli klasičnega baleta in profesionalnim baletnim plesalcem. V to skupino sodijo plesalci z dejansko dobro kondicijsko pripravljenostjo, dobrim znanjem klasičnega baleta in dobrim obvladovanjem zahtevnejše tehnike na konicah prstov. V skupino se lahko prijavijo tudi mlajši ali starejši plesalci, v kolikor ob prijavi presodijo, da sta njihov nivo znanja in kondicijska pripravljenost primerna za skupino Dodatni Nadaljevalni tečaj klasičnega baleta – solo.

Tečaj dnevno poleg vseh delavnic Nadaljevalnega / profesionalnega tečaja klasičnega baleta vključuje še 1,5 ure solo repertoarja klasičnega baleta.


6. Opcionalni tečaji                                                                                                                                                        

  • Klasični balet – trening (osnovni ali nadaljevalni)

ali

  • Klasični balet – trening + ena ali več ostalih delavnic po izboru.

Opcionalni izbor posameznih delavnic je mogoč izključno v kompletu posamezne delavnice ali delavnic s klasično baletnim treningom! Obisk posamezne delavnice brez klasično baletnega treninga ni mogoč.


7. Baletni trening za profesionalne baletne plesalke in plesalce                                                                          

Profesionalni baletni plesalci se lahko odločijo za posamezne klasično baletne treninge v trajanju 90 minut dnevno. Na trening se prijavijo pred samim pričetkom posameznega treninga na sprejemnem pultu Dancs centra, kjer plačajo kotizacijo.