NOVA PRAVILA DANCS 2018


Z namenom enakopravne vključenosti vseh udeležencev Mednarodnega poletnega baletnega seminarja Dancs-Piran, je organizator za leto 2018 spremenil pravila. Tako bodo od leta 2018 dalje posamezni tečaji, za katera so zahtevana znanja na višjem nivoju klasičnega baleta, razdeljeni na:

  • Tečaje – SKUPINA

in

  • dodatne opcije tečajev – SOLO.

Zakaj odločitev za nova pravila Dancs-Piran?

Organizator Mednarodnega poletnega baletnega seminarja Dancs-Piran, Društvo baletnih umetnikov Slovenije, je po zaključku seminarjev v letih 2016 in 2017 med udeleženkami in udeleženci opravilo anketo, ki je pokazala na določena nezadovoljstva udeleženk in udeležencev, ki so v okviru posameznih delavnic in na zaključnih nastopih na Tartinijevem trgu plesali manj od drugih udeleženk in udeležencev. Prav tako se nekaterim udeleženkam in udeležencem ni zdelo pravično, da so v klasično baletnih točkah porazdeljeni na soliste in zboriste. Z namenom, da organizator zagotovi enakopravnost dela vseh udeleženecev, ki morajo biti deležni enake pozornosti s strani pedagogov, se je odločil, da posamezne tečaje, za katere je zahtevan višji nivo znanja baletne tehnike, razdeli na delavnice SKUPINA in SOLO. V delavnicah SKUPINA bodo udeleženke in udeleženci od leta 2018 dalje opravljali pouk in nastopa izključno v okviru skupinskega dela po sistemu “za vse enako”, dočim bodo delavnice SOLO udeležencem omogočile delo na različnih variacijah in solističnih duetih po sistemu dodeljene težavnosti  in obsega variacij ali duetov oz. drugih vlog, ki po lestvici klasično baletnega repertoarja sodijo v skupino solističnih plesov z ozirom na tehnično in umetniško predispozicijo posamezne udeleženke ali udeleženca.

Organizator tako upa na zadovoljstvo vseh udeleženk in udeležencev baletnega seminarja Dancs-Piran v prihodnje.


Osnovni BAZIČNI tečaj – SKUPINA

Osnovni bazični tečaj klasičnega baleta je namenjen najmlajšim plesalkam in plesalcem, plesalkam in plesalcem z le osnovnim znanjem klasičnega baleta, torej začetnikom. Bazični tečaj se ne deli na tečaj v skupini in na tečaj solo, saj udeleženci v tej skupini opravljajo delo izključno v skupini.


Osnovni NAPREDNI tečaj – SKUPINA

&

Nadaljevalni / profesionalni tečaj – SKUPINA

V Osnovnem naprednem tečaju – SKUPINA in v Nadaljevalnem / profesionalnem tečaju – SKUPINA, bodo vsi udeleženci deležni enake pozornosti, saj bodo opravljali enako delo tako po koreografski kot po zahtevnostni in količinski plati. Osnovni napredni tečaj – SKUPINA in Nadaljevalni / profesionalni tečaj – SKUPINA tako udeležencev ne bosta več delila na zbor in solo, temveč bosta potekala izključno na način enakopravnega in enakovrednega dela v skupini.


Dodatna tečaja:

Osnovni NAPREDNI tečaj – SOLO

&

Nadaljevalni / profesionalni tečaj – SOLO

V kolikor udeleženka ali udeleženec želi pridobiti dodatna znanja oz. vzdrževati plesno kondicijo tudi v solističnih vlogah, lahko dodatno izbere opcijo Dodatni tečaj – SOLO. Namen takšnega tečaja je delo na solističnih variacijah, pas de deuxu (plesu v dvoje – v primeru zadostnega števila moških udeležencev) in drugih solističnih zvrsteh iz železnega repertoarja klasičnega baleta. Plesalke in plesalci so poleg tega, da so jim dodeljene solistične vloge (variacija, duet …) lahko razvrščeni tudi v skupine, v katerih plešejo takrat, ko nimajo solističnega nastopa. Vsi udeleženci Dodatnega tečaja – SOLO bodo deležni enake pozornosti, vsakemu bo dodeljen solo nastop in vsak bo zaseden tudi v manjših ali večjih skupinah, od dveh do števila prijavljenih udeleženk in udeležencev. Delo v tečaju bo po strukturi ekvivalentno delu na kreiranju baletne predstave s solisti in zborom. Pedagog bo udeleženkam in udeležencem dodelil posamezne variacije oziroma solistične nastope z ozirom na njihovo kvaliteto znanja in kondicijsko ter tehnično pripravljenost.


Opcionalni izbor delavnic v okviru posameznih tečajev

V kolikor se posamezna plesalka ali plesalec ne želi udeležiti enega od tečajev v celoti, lahko izbira med opcionalnimi možnostmi. Novost opcionalnega izbora je v tem, da je mogoče katerikoli tečaj izbrati izključno v kompletu s klasično baletnim treningom, ki pa je hkrati tudi edini workshop, za katerega se je mogoče odločiti brez izbire ene od drugih delavnic.