RAZPIS ZA PODAJO PREDLOGOV ZA PREJEMNIKE STROKOVNIH NAGRAD LYDIE WISIAKOVE v letu 2018

Besedilo razpisa

01

Izvršni odbor Društva baletnih umetnikov Slovenije (v nadaljevanju DBUS) objavlja razpis za podajo predlogov za prejemnike strokovnih nagrad Lydie Wisiakove s področja baletne umetnosti v Sloveniji, in sicer

– za umetniške in strokovne presežke na področju baletne umetnosti v obdobju zadnjih treh let

– za življenjsko delo na področju baletne umetnosti.

Predlagatelji so lahko fizične in pravne osebe.

02

DBUS podeljuje strokovne nagrade Lydie Wisiakove v sodelovanju s Slovenskim narodnim gledališčem Opera in balet Ljubljana in s Slovenskim narodnim gledališčem Maribor.

03

Kandidati za nagrade so: 

– baletni umetniki ki delujejo ali živijo na področju Republike Slovenije 

– fizične in pravne osebe, katerih delo je tesno vezano na področje baletne umetnosti v Republiki Sloveniji hkrati pa delujejo ali  

  živijo na področju Republike Slovenije. 

04

Kandidati za nagrade iz točke 03 tega razpisa morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

Za strokovno nagrado Lydie Wisiakove za življenjsko delo:

da so se s svojim vseživljenjskim delovanjem in strokovnimi dosežki na področju baletne umetnosti za vselej zapisali v zgodovino slovenske baletne umetnosti. 

Za strokovno nagrado Lydie Wisiakove za umetniške in strokovne presežke v obdobju zadnjih treh let:

da so v letu 2017 dosegli pomembne in vidne umetniške presežke na področju baletne umetnosti;

da so s svojim strokovnim delovanjem pomembno zaznamovali baletno dogajanje v Republiki Sloveniji v obdobju najmanj zadnjih treh let.

05

Strokovna komisija za podelitev strokovnih nagrad Lydie Wisiakove v letu 2018, ki jo sestavljajo strokovnjaki s področja baletne umetnosti, predstavniki DBUS, SNG Maribor in SNG Opera in balet Ljubljana, bo na podlagi prispelih predlogov in Pravilnika o podeljevanju strokovnih nagrad Lydie Wisiakove odločala o podelitvi:

največ ene nagrade Lydie Wisiakove za življenjsko delo

največ treh nagrad Lydie Wisiakove za pomembne umetniške dosežke na področju baletne umetnosti v obdobju 2017, oziroma za strokovne dosežke na področju baletne umetnosti v Republiki Sloveniji v obdobju zadnjih treh let.

06

Predlogi morajo vsebovati:

naziv in naslov predlagatelja

podatke o kandidatu (vključno s kontaktnimi podatki)

podrobno utemeljitev o izjemnosti predlaganega dosežka.

07

Predloge pošljite na enega od naslednjih načinov: 

tako, da izpolnite spletni obrazec, ki se nahaja na spletni strani www.dbus.si na naslovu:                                                                                                                                         https://www.dbus.si/obrazec-prijava-kandidata-za-nagrado-lydie-wisakove/

v zaprti ovojnici s pripisom na sprednji strani ovojnice “Predlog za nagrado Lydie Wisiakove 2018” na naslov:

        Društvo baletnih umetnikov Slovenije

        Trg prekomorskih brigad 1 

        1000 Ljubljana

ali 

kot prilogo v formatu word ali pdf s podpisom in kontaktnimi podatki predlagatelja po elektronski pošti na naslov dbus@dbus.si 

najkasneje do vključno 16. 3. 2018.

Upoštevani bodo vsi predlogi, ki bodo nosili poštni žig oziroma bodo poslani po elektronski pošti do vključno 16. marca 2018, do 24:00 ure. Predlogi oddani 17. marca 2018 in kasneje ne bodo upoštevani.

08

Strokovna komisija bo o prejemnikih nagrad v letu 2018 odločala na podlagi Pravilnika o podeljevanju strokovnih nagrad Lydie Wisiakove najkasneje v 30 dneh po zaključku razpisa.

09

Javna podelitev strokovnih nagrad Lydie Wisiakove po tem razpisu bo v sklopu Svečanega baletnega koncerta 2018, ki bo na sporedu 18. aprila 2018 v SNG Opera in balet Ljubljana.

Izvršni odbor Društva baletnih umetnikov Slovenije

Sledite ali všečkajte: