Nazaj na DBUS


AKTI DRUŠTVA BALETNIH UMETNIKOV SLOVENIJE

 

STATUT DBUS – sprejet na Občnem zboru DBUS, 18. marca 2012

POSLOVNIK O DELU IZVRŠNEGA ODBORA DBUS – sprejet na Občnem zboru DBUS, 18. marca 2012

POSLOVNIK O DELU OBČNEGA ZBORA DBUS – sprejet na Občnem zboru DBUS, 18. marca 2012

POSLOVNIK O DELU NADZORNEGA ODBORA DBUS – sprejet na Občnem zboru DBUS, 18. marca 2012

DISCIPLINKSI PRAVILNIK DBUS – sprejet na Občnem zboru DBUS, 18. marca 2012

PRAVILNIK DBUS O RAČUNOVODSTVU – sprejet na Občnem zboru DBUS, 18. marca 2012

PRAVILNIK DBUS O PODELJEVANJU NAZIVA ČASTNI PREDSEDNIK in ČASTNI ČLAN – sprejet na Občnem zboru DBUS, 18. marca 2012