Društvo baletnih umetnikov Slovenije
BALETNI PLESALEC, UMETNIK IN UMETNINA OBENEM!
Društvo baletnih umetnikov Slovenije
BALETNI PLESALEC, UMETNIK IN UMETNINA OBENEM!
Društvo baletnih umetnikov Slovenije
BALETNI PLESALEC, UMETNIK IN UMETNINA OBENEM!

Poslanstvo DBUS

Društvo baletnih umetnikov Slovenije širi promocijo slovenske baletne umetnosti doma in v mednarodnem prostoru, skrbi za njeno ohranjanje ter njen nadaljni razvoj, deluje v smeri izboljšav njenega statusa in statusa baletnih umetnikov, združuje baletne inštitucije, podpira, vključuje ter zagovarja baletnega umetnika in nudi podporo baletnim organizacijam in posameznikom s področja baleta in plesa. Osrednji programi Društva baletnih umetnikov Slovenije so osredotočeni na področja predstavljanja, promocije, napredka, zagovorništva, raziskav in ohranjanja slovenske baletne umetnosti.

Namenjeno plesalcem

baletni tabor & tekmovanje

Društvo baletnih umetnikov Slovenije od leta 2014 vsako leto v poletnih mesecih, praviloma v zadnjem tednu julija in v prvem tednu avgusta, prireja 14-dnevni Mednarodni poletni baletni tabor DANCS-PIRAN, ki se odvija na v baletni center preurejeni Osnovni šoli Cirila Kosmača v Piranu.

Mednarodni baletni poletni seminar je namenjen profesionalnim baletnim plesalcem, učencem nižjih baletnih šol z naprednim znanjem, dijakom srednjih baletnih šol, študentom baletnih akademij, višjih in visokih baletnih šol in plesnim ustvarjalcem s področja sodobnega plesa.

Mednarodno baletno in koreografsko tekmovanje TUTU odpira vrata vsem baletnim plesalkam, plesalcem in koreografom, ne glede na njihovo starost in nacionalnost. V različnih kategorijah SOLO, SKUPINA ter v treh kategorjah KOREOGRAFIJA, se lahko pomerijo učenke in učenci baletnih šol z osnovnim ali razširjenim programom, dijakinje in dijaki srednjih baletnih šol, študenti višješolskih in visokošolskih baletnih ustanov in profesionalni baletni plesalci, ne glede na njihovo starost. TUTU vključuje tudi kategorijo, v kateri se lahko pomerijo profesionalni baletni plesalci, starejši od 27 leta, kar je posebnost tekmovanja TUTU.

Naše delo omogočajo